خرید النگو افزایش خشونت درحاشیه شهرها

حاشیه شهرها محیطی مناسب برای پرورش استعدادهای نابجا و افراد هنجارشکن است. حوادثی که در این نقاط رخ می دهد بسیار خشن تر و بعضا جبران ناپذیر تر از حوادث شهرهاست و می‌تواند جوانان حاشیه‌نشین دیگری را تبدیل به مجرمانی تبهکار کند.به گزارش خبرنگار مهر، رشد روز افزون شهرنشینی و افزایش مهاجرت جوانان جویای کار به شهرهای بزرگ جدا از معضلات اقتصادی و اجتماعی آن نیمه پنهانی به نام جرم و جنایت دارد که از سوی این جوانان بیکار در فضاهای تاریک شهر رخ می دهد. شاید مهمترین پرونده جنایت های حاشیه نشینی چند سال اخیر قتل 22 کودک به دست جانی پاکدشت بود. اگرچه بسیاری علت این جنایت را بیکاری قاتل می دانستند اما هیچگاه حاشیه نشینی و مشکلات آن مورد توجه قرار نگرفت. نقاطی که به راحتی و بدون حضور پلیس محیطی امن برای جانیان و بزهکاران شد. حاشیه هایی که بدور از هیاهوی شهرها از امکانات اولیه نیز محروم هستند.بی توجهی جوانان حاشیه نشین را تبهکار می کندمحمدخامنه روانشناس در این باره به خبرنگار مهر گفت: حاشیه شهرها به علت مغفول ماندن، محیطی مناسب برای پرورش استعدادهای نابجا و افراد هنجارشکن است. این محیط ها به علت عدم توجه به مواردی چون امکانات، اوقات فراغت و بیکاری افراد حاضر در آن می تواند زمینه هنجارشکنی و بزهکاری آنها را فراهم کند.این روانشناس افزایش اوقات فراغت، رفع معضل بیکاری و آشنایی این افراد با فرهنگ شهرنشینی را در کاهش بزه های حاشیه شهرها موثر دانست و گفت: نمی توان تمام معظلات حاشیه نشینی و نقاط تاریک شهر را برطرف کرد اما با افزایش اوقات فراغت، برگزاری کلاس های آموزشی، رفع بیکاری جوانان این مناطق و آشنایی بیشتر با فرهنگ شهرنشینی می توان بسیاری از مشکلات و جرایم را در حاشیه شهرها کم کرد.اعتیاد عامل بروز جرمشاید مهمترین مسئله ای که از چشم مسئولان در خصوص نقاط حاشیه شهرها دور مانده است، میزان نرخ وقوع جرایم و افزایش خشونت ها در جرایم است. پرونده قاتل سریالی زنان قزوین یکی از همین موارد است. جوان 23 ساله ای که برای خالی کردن عقده های درونی خود در حاشیه کرج با سوار کردن زنان، علاوه بر تجاوز و آزار و اذیت این افراد را به طرز فجیعی به قتل می رساند.محمد مهدی رضا زاده جامعه شناس با اشاره به نقش اعتیاد در بروز جرم گفت: اعتیاد اصلی ترین علت بروز جرم در حاشیه شهرها است که توسط جوانان روی می دهد. متاسفانه بسیاری از جوانان به علت درگیری با مواد مخدر و برای تهیه آن دست به ارتکاب جرایمی از جمله زورگیری، سرقت و اخاذی می زنند این درحالی است که اخیرا برخی از معتادان با پرت کردن خود جلوی خودروها و صحنه سازی از شهروندان اخاذی می کنند.وی ادامه داد: بیکاری نیز یکی از عوامل گرایش جوانان حاشیه نشین به ارتکاب جرم است. این درحالی است که این مسئله در اعتیاد جوانان نیز نقش به سزایی دارد.دوگانگی دینی جوانان نتیجه حاشیه نشینیشاید حضور پلیس در نقاط حاشیه نشین بتواند موثر واقع شود اما بدون تردید نمی توان از نقش با اهمیت فرهنگ سازی و امور دینی گذر کرد.حجت الاسلام عباس ابراهیمی پژوهشگر امور جوانان و دین در این باره به خبرنگار مهر گفت: جوانانی که به حاشیه شهرها مهاجرت می کنند بعضا از نظر دینی نیز با تزلزل و شبهه هایی روبرو می شوند. برخی از این افراد پس از گذشت مدت کوتاهی در اعتقادات دچار دوگانگی شده و با مشاهده زندگی شهری سعی می کنند خود را به این سطح از زندگی نزدیک کنند.وی ادامه داد: رسیدن به نقطه جدید از زندگی و رها کردن برخی از گذشته، مستلزم عبور از اعتقادات و وارد شدن به محیطی جدید است. برخی از جوانان در این دوره دچار دوگانگی شده و ممکن است ناهنجاری هایی از سوی آنها بروز کند. باید بتوانیم روی مذهب و اعتقادات اینگونه افراد نیز کار کنیم تا پس از مدتی دچار دوگانگی نشوند.وقوع 40 درصد جرایم توسط مجرمان حاشیه نشیننقش های پیشگرانه اگر چه هریک به اندازه خود مهم و تاثیرگذار هستند اما اگر یکی از این موارد مورد بی توجهی قرار گیرد،سایر اقدامات نیز تاثیر گذاری کافی را ندارند. اقدامات انتظامی و پیشگیرانه پلیس می تواند در این حوزه نقش بی بدیلی را ایفا کند. حضور پلیس به عنوان نیروی انتظام بخش و نقش موثر آن می تواند از بروز جرم در نقاط حاشیه ای و مغفول مانده جلوگیری کند.سرهنگ محسن خانچرلی رئیس پلیس پیشگیری تهران در این باره به خبرنگار مهر گفت: بیش از 40 درصد جرایم همانند سرقت و زورگیری تهران توسط مجرمان حاشیه نشین اجرا می شود. این درحالی است که سن مجرمان در حاشیه شهرها به 15 سال کاهش یافته است.کاهش سن بزهکاران نگران کننده استاگرچه به گفته برخی از مسئولان پلیس وقوع جرم افزایش نیافته و تنها در این زمینه بیشتر اطلاع رسانی می شود، باید افزایش خشونت بکار رفته در حوادث توسط جوانان و نوجوان را بیشتر مورد بررسی قرار داد.آرش سیفی جرم شناس با تاکید بر کاهش سن مجرمان به مهر گفت: ارتکاب جرایمی مانند زورگیری، اخاذی و سرقت توسط نوجوانان 15 ساله واقعا نگران کننده است. وقتی به تحقیق در این زمینه می پردازیم متوجه خواهیم شد که این افراد عمدتا از سایر شهرها به اطراف تهران آمده و وقتی کار و زندگی مناسبی را به دست نمی آورند به اجبار دست به ارتکاب جرایمی مانند سرقت می زنند. متاسفانه محیط اطراف و فشارهای وارده بعضا موجب می شود تا نوجوانی 13 ساله نیز با استفاده از سلاح سرد از زنان و دختران جوان اخاذی کند.این جرم شناس تاکید کرد: باید تمرکز روی نقاط حاشیه ای شهر بیشتر شده و به مسائل آنها رسیدگی شود.تاثیر محیط بر مجرمانکارشناسان معتقدند محیط افراد نیز روی مجرمان تاثیر ویژه دارد، عباس رحیم بزرگی کارشناس معماری تاثیر محیط اطراف روی افراد را مستقیم و غیر قابل انکار می داند. نوع ساخت خانه و دکوراسیون شهری می تواند روی روح و روان افراد تاثیر گذار باشد. متاسفانه نقاط حاشیه ای شهر بدون توجه به این مسائل ساخته شده و بیشتر شبیه بیغوله ای برای استراحت هستند.وی ادامه می دهد: وقتی فرد در این مناطق که فاقد هرگونه امکانات رفاهی و جاذبه بصری است قرار می گیرد، در مواجهه با مکانهای دیگر دست به ارتکاب جرم و خشونت می زند.رحیم بزرگی تصریح کرد: محیط اطراف تاثیر مستقیمی در بروز جرم دارد. برای کاهش ناهنجاری ها در این مناطق علاوه بر تامین امکانات رفاهی باید به زیبایی های بصری نیز توجه شود.با این حال به نظر می رسد در صورت عدم توجه به نقاط حاشیه این بخش از جامعه به مکانی برای تولید جرم و مجرم تبدیل شود. حاشیه ای که هر روز در کنار کلانشهرها در حال گسترش است.