خرید النگو از رئيس باشگاهمان متنفريم !

به گزارش خبرگزاري فارس و به نقل از سايت فوتبال ايتاليا، هواداران اولتراي لاتزيو سال‌ها است عليه كلوديو لوتيتو راه‌پيمايي مي‌كنند. آنها همواره از بازيكنان تيم حمايت كرده و مديريت باشگاه را مورد سرزنش قرار مي‌دهند.در بيانيه اولتراها آمده: لوتيتو همواره دشمن ما بوده و تنها رئيس باشگاهي است كه هواداران باشگاه را براي تظاهرات عليه خودش دستگير مي‌كند. ما همواره از او متنفر بوده‌ايم و دوست نداريم لوتيتو رئيس باشگاهمان باشد. البته ما از بازيكنان و باشگاه حمايت مي‌كنيم ولي نظرمان در مورد لوتيتو تغيير نخواهد كرد.در ادامه اين بيانيه آمده است: لوتيتو ما را متهم كرده كه هوادار واقعي لاتزيو نيستيم اما او بايد به ياد بياورد كه چندين دهه است كه لاتزيو را دوست داريم و كارها و فداكاري‌هاي ما تاريخ لاتزيو را ساخته است.