خرید النگو نقد در كشور ما مغفول مانده است

سرویس فرهنگی ـ رییس مجموعه تماشاخانه ایرانشهر در سخنانی با اشاره به جایگاه نقد گفت: جریان نقد در كشور ما مغفول مانده است و اگر به آن توجه نشود اساس فعالیت هنری دچار مشكل خواهد شد.به گزارش«»، مجید سرسنگی در نشست مطبوعاتی نمایش «آقای اشمیت کیه؟» اظهار کرد: باید بپذیریم جامعه‌ای كه با فرهنگ و هنر عجین نباشد، سرشار از ناهنجاری‌ها خواهد بود، اما درجامعه‌ای كه سطح فرهنگی عمومی‌اش بالا باشد كمتر ناهنجاری خواهیم دید.مدیر عامل خانه هنرمندان ایران حوزه نقد را در ارتقاء سطح کیفی آثار هنری بسیار مفید و كمك رسان توصیف كرد و افزود: اگر نقادان خوبی نداشته باشیم راهی كه می‌رویم خیلی مطمئن نخواهد بود. جریان نقد در دنیای معاصر جریانی زنده و پویا است که این امر به معنای برخورد با یك اثر نیست بلكه مكمل آن است و ما در خانه هنرمندان و تماشاخانه ایرانشهر نیز در آینده‌ای نزدیک حوزه نقد را به صورتی فعال لحاظ خواهیم كرد.