خرید النگو نرخ برابري ارزهاي معتبر جهاني

ارزش ین ژاپن در بازارهای مبادلات ارز جهانی در مقابل دلار امریکا با مقداری افزایش همراه بود. به گزارش شبکه تلویزیونی الجزیره انگلیسی ، امروز هر یک دلار امریکا با هفتاد و هفت ممیز شصت ویک صدم ین ژاپن خرید و فروش می شود که در مقایسه با روز گذشته ارزش ین ژاپن در مقابل دلار امریکا با بیست و یک صدم درصد افزایش همراه بوده است. این در حالی است که هر یک یورو با یک دلار و چهل و سه سنت در بازارهای ارز خرید و فروش می شود که در مقایسه با روز گذشته دو صدم درصد افزایش داشته است. هر یک پوند انگلیس نیز با یک دلار و شصت و چهار سنت در بازارهای جهانی مبادله می شود که در مقایسه با روز گذشته شش صدم درصد افزایش داشته است.