خرید النگو مثلث پشت پرده جبهه پایداری

به گزارش «اعتدال» صادق محصولی، علی اکبر ولایتی و شهاب الدین صدر ، به صورت منظم جلسات راهبردی و عملیاتی برای شکل گیری و هدایت جبهه پایداری را برگزار می نمایند . بنا بر این گزارش، جمع آوری اخراجی های دولت و افراد دارای پتانسیل برای شرکت در انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی ، به عهده محصولی گذاشته شده است. همچنین رایزنی با چهره های میانه روی اصولگرا و تلاش برای جلب حمایت از آنان را نیز علی اکبر ولایتی بر عهده گرفته است. شهاب الدین صدر نیز رایزنی های لازم با گروه های اصولگرای داخل مجلس را در این راستا بر عهده دارد . شاید در این میان آنچه صادق محصولی را علی رغم تفاوت موضع گیری های سیاسی به علی اکبر ولایتی نزدیک کرده است ، نسبت فامیلی این دو باشد. گفتنی است صادق محصولی باجناق علی اکبر ولایتی است. به گزارش خبرنگار ما ، در جلسات مثلث مذکور ، در مورد شرکت آقایان محصولی و ولایتی در انتخابات نیز بحث شده است. شنیده شده در جلسات این سه نفر در خصوص گزینه های مناسب برای ریاست مجلس نهم نیز بحث و تبادل نظر صورت گرفته است. به نظر می رسد به دلیل نقش این سه نفر در شکل گیری جبهه پایداری، برخی کنار گذاشته شدگان از دولت ترجیح داده اند در این تشکیلات سیاسی شرکت نکنند. انتخاب نهایی کاندیداها در کلیه حوزه های انتخابیه از برنامه های مهم این جمع است و تلاش می شود ، در حالیکه توجه سیاسیون و رسانه ها ، سرگرم اخبار اتحاد و انشقاق جریان اصولگرایی ، حضور و عدم حضور اصلاح طلبان و مباحث مربوط به جریان انحرافی است ، لیست نهایی این گروه آماده شده و به جمع بندی برسند.