خرید النگو عاقبت راوي جمله معروف درباره احمدي نژاد

روزنامه خراسان نوشت:يک مقام مسئول در نهاد رياست جمهوري که پس از معارفه خود با بيان جمله « احمدي نژاد در نهاد رياست جمهوري هم مظلوم است» حاشيه ساز شده بود اکنون از سوي مسئولان عالي رتبه دولتي به علت انتصاب افراد فاقد تجربه و مدرک مرتبط در پست هاي حساس، در معرض برکناري قرار گرفته است.