خرید النگو صالحی به مجلس فراخوانده شد

سئوال نمایندگان مجلس از وزیر خارجه به دلیل برخوردهای نامتعارف ماموران سعودی با زائرانی ایرانی در صحن علنی مجلس اعلام وصول شد. به گزارش مهر، در پایان جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس امیدوار رضایی عضو هیئت رئیسه با اعلام وصول سه سئوال ملی گفت: علی مطهری نماینده تهران و علی ادیانی راد نماینده ساری از وزیر خارجه به دلیل برخوردهای نامتعارف ماموران سعودی نسبت به زائران ایرانی سئوال کرده اند.همچنین سئوال ملی سید حسین نقوی حسینی نماینده ورامین از وزیر آموزش و پرورش مبنی بر تزلزل تصمیم گیری و طرح مسائل تبلیغاتی به جای اقدامات اصولی جهت ارتقاء نظام تعلیم و تربیت اعلام وصول شد.نقوی حسینی نسبت به بلاتکلیفی مراکز تربیت معلم و انتصاب مدیران بدون توجه به مسائل تعلیم و تربیت نیز از وزیر آموزش و پرورش سئوال کرده است.