خرید النگو شرط عجيب يك خانم براي انصراف از طلاق

تهران امروز: زني در دادگاه خانواده گفت: اگر همسرم حق طلاق را به من بدهد از جدايي از او منصرف خواهم شد و حاضر به ادامه زندگي با او هستم. زني با حضور در دادگاه خانواده ضمن ارائه درخواست طلاق خود به قاضي جلسه، در مورد دليل طلاق خود افزود: شش ماه است از آغاز زندگي مشترك ما مي‌گذرد و من در همين مدت كوتاه متوجه شدم كه انتخابم انتخابي اشتباه بوده است و درحال حاضر مي‌خواهم تا دير نشده اشتباه خود را جبران كنم زيرا همسرم فردي دروغگو است و من ديگر نمي‌توانم با چنين فردي زير يك سقف زندگي كنم. وي در ادامه در پاسخ به پرسش قاضي جلسه مبني بر اينكه چرا اين‌قدر زود تصميم به جدايي گرفتيد؟ عنوان كرد: شش ماه مدت كمي نيست كه نتوانم طرف مقابلم را بشناسم. من با اخلاقيات شوهرم نمي‌توانم كنار بيايم، او توقع دارد هر زمان كه عصباني است مرا كتك بزند و هر وقت كه عصبانيتش فروكش كرد از من عذرخواهي و من با كمال ميل او را ببخشم اما من نمي‌توانم كتك‌هاي او را تحمل كنم و در حال حاضر خواهان طلاق و مهريه خود هستم. مرد كه در دادگاه حضور داشت و گاهي اوقات به همسر خود با افسوس نگاهي مي‌انداخت، اظهار كرد: من نمي‌توانم مهريه همسرم را پرداخت كنم چراكه يك كارگر هستم و اجاره‌نشين، او خودش دوست دارد با من زندگي كند اما خانواده‌اش مخصوصا مادرش با دخالت‌هاي خود نمي‌گذارند ما به زندگي خود ادامه دهيم. وي با حالتي پشيمان مدعي شد: من بارها از همسرم خواهش كردم زماني كه من عصباني هستم با حرف‌هاي خود مرا عصباني‌تر نكند تا من او را كتك نزنم اما او هيچ وقت اين مسئله را رعايت نمي‌كرد. من از كارهايي كه انجام داده‌ام پشيمان هستم و از او مي‌خواهم كه از طلاق منصرف شود.زن جوان در ادامه افزود: من قبلا به او گفته‌ام كه به شرط اينكه حق طلاق را به من بدهد از جدايي منصرف مي‌شوم اما او اين شرط مرا نمي‌پذيرد و خود نيز خواهان طلاق است؛ چراكه اگر به جدايي راضي نبود شرط مرا براي ادامه زندگي مي‌پذيرفت. مرد جوان كه از عصبانيت مرتب روي صندلي جابه‌جا مي‌شد، گفت: حق‌طلاق را به او بدهم كه چند ماه بعد به راحتي بتواند طلاق بگيرد؟ محال است چنين كاري كنم زيرا او قصد زندگي كردن با من را ندارد و اين شرط او بهانه است و مطمئن هستم كه اين شرط از سوي خانواده‌اش مطرح شده است. قاضي جلسه بعد از شنيدن اظهارات زوج جوان حكمي مبني‌بر طلاق صادر نكرد و از طرفين خواست تا در جلسه بعدي دادگاه حضور يابند.