خرید النگو شرط سن باید برای رییس‌جمهور باشد نه‌ نماینده

محمدتقی رهبر با تاکید بر ضرورت بررسی لایحه جامع انتخابات
درکشور،‌ گفت: قوانین متعدد در حوزه انتخابات درکشور می طلبد که قانون جامع
انتخابات هر چه زودتر به مجلس ارسال شود.به گزارش خانه ملت، نماینده مردم اصفهان
درمجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قوانین انتخابات در کشور ما معایبی دارد
که باید برطرف شود، افزود: بحث‌هایی چون مدرک تحصیلی نمایندگان، سن
نماینده‌ها و یا قوانین مربوط به شرایط حضور دولتمردان در کابینه اینها همه
اصلاحاتی را می خواهد که ظاهرا در قانون جامع انتخابات به آن پرداخته شده
است.رییس فراکسیون روحانیون مجلس با بیان اینکه آسیب‌های تاخیر
دولت درتهیه این لایحه نباید بیشتر از این شود، ادامه داد: باید گروه
کارشناسی جوانب کار را ببیند و با از بین بردن نقاط ضعف در قوانین
انتخاباتی کشور، نقاط قوت را پررنگ کند. شرط سنی باید برای رییس جمهور گذاشته شود نه نماینده مجلسرهبر
تعیین شرط سنی برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی را یکی از اشکالات در
قانون انتخابات کشور دانست و اعلام کرد: در حالیکه رییس جمهوری به دلیل
درگیر بودن در مسائل اجرا نیاز به نیروی جسمانی قوی و جوان دارد ما شاهد
این هستیم که برای نامزدی ریاست جمهوری ملاک سنی تعیین نشده، اما برای
نمایندگی مجلس که محل تفکر و برنامه‌ریزی است شرط سنی آمده که به نظر من
هرچه نماینده پخته تر باشد،‌ بهتر است. نماینده مردم اصفهان با
اعلام اینکه قانون انتخابات در کشورما معایبی دارد که باید برطرف شود،
افزود: درهمه جای دنیا مسائل و مشکلات پیگری می شود و در کشورما ظاهرا فقط
بیان می شود.”عباسعلی کدخدایی” سخنگوی شورای نگهبان هفته پیش ضمن
انتقاد از عدم تصویب قانون جامع انتخابات گفته؛ انتظار ما این بود که با
تصویب قانون جامع انتخابات، دیگر شاهد تداوم برخی از مشکلات موجود در روند
برگزاری انتخابات نباشیم.