خرید النگو سناي آمريكا روسيه را “اشغالگر ” ناميد

سناي آمريكا در آستانه سومين سالگرد جنگ ماه آگوست با تصويب قطعنامه‌اي از تماميت ارضي گرجستان حمايت و از روسيه خواست نيروهاي نظامي خود را از مناطق «اشغال شده» از خاك گرجستان خارج كند.به گزارش فارس به نقل از روزنامه «نيزاويسيمايا گازيه تا»، سناي آمريكا روز شنبه به اتفاق آراء قطعنامه‌اي را در مورد گرجستان مورد تصويب قرار داد. در اين سند 5 صفحه‌اي از تماميت ارضي اين كشور حمايت شده و آبخازي و اوستياي جنوبي مناطق به اشغال درآمده از سوي روسيه ناميده شده است.نمايندگان سناي آمريكا همچنين از روسيه خواستند تا به تعهدات خويش بر اساس توافقنامه آتش بس سال 2008 عمل كند، يعني نيروهاي نظامي خود را از خاك گرجستان خارج كرده و اجازه دهد تا ناظرين بين المللي و آوارگان گرجي به «مناطق داراي مشكل گرجستان» بازگردند.قطعنامه مصوبه سناي آمريكا در آستانه سومين سالگرد جنگ روسيه و گرجستان در اوستياي جنوبي ( 8 ماه آگوست سال 2008) در واقع به خودي خود براي مقامات تفليس اهميت زيادي داشته و اين نظريه را تقويت مي‌كند كه گرجستان همچنان مورد تمايل آمريكاست و اين كشور مي‌تواند روي حمايت سياسي واشنگتن كه در اواخر دوران رياست جمهوري “جورج بوش ” چندان مطلق نبود، حساب كند.”تيمور ياكوباشويلي ” سفير گرجستان در آمريكا در تفسير اين مسئله به خبرنگاران گفت: تصويب اين سند را بايد گام مهم ديگري از سوي شريك راهبردي تفليس دانست.به عقيده وي، تصويب اين قطعنامه در سناي آمريكا بعلاوه اظهارات قبلي مقامات واشنگتن تاييدي بر اين مطلب است كه تماميت ارضي گرجستان يك مسئله اصولي براي دولت آمريكاست.سفير گرجستان بر اين نكته تاكيد كرد كه در اين سند چندين بار از عبارت «اشغال» خاك گرجستان توسط روسيه اشاره شده است.