خرید النگو سقوط نتانياهو قبل از عبدالله صالح و قذافي؟

پس لرزه‌هاي انقلاب‌هاي عربي و تندباد تغييرات در جهان عرب به اراضي اشغالي نيز رسيده و صداي اعتراض هزاران اسرائيلي به گوش نخست وزير رژيم صهيونيستي كه مدعي بود تنها رژيم دموكرات در منطقه است رسيده است. آيا بنيامين نتانياهو قبل از علي عبدالله صالح و معمر قذافي سقوط خواهد كرد؟به گزارش ايسنا سايت اينترنتي فلسطين اليوم در گزارشي نوشته است: “در حالي كه بنيامين نتانياهو، نخست وزير اسرائيل در نشست‌هاي كابينه خود به ويژه بعد از سرنگوني حسني مبارك، رئيس جمهوري سابق مصر افتخار مي‌كرد كه اسرائيل تنها دولت دموكرات منطقه است و حوادث به وقوع پيوسته در كشورهاي عربي و اعتراض‌ها به هيچ وجه در اسراييل انعكاس نخواهد يافت، اسرائيلي‌ها در اعتراض به افزايش قيمت و شرايط نابسامان خود تظاهرات برگزار كردند.به نظر مي‌رسد سخنان بنيامين نتانياهو نادرست بوده و محاسباتش به خوبي جواب نداده است. آنچه كه در حال حاضر در شهرهاي مختلف اسرائيل شاهد آن هستيم فرق زيادي با انقلاب‌هاي مصر و تونس نمي‌كند.البته مشكل اصلي در اسرائيل ديكتاتوري نيست بلكه مشكلات اجتماعي ساكنان اسرائيل به ويژه كمبود مسكن و عدم آزادي گلعاد شليط سرباز اسرائيلي در بند جنبش حماس باعث برگزاري تظاهرات شده است.پيش بيني مي‌شود اعتراض‌هايي كه شهرهاي مختلف اسرائيل را تحت‌الشعاع قرار داده و عليه دولت بنيامين نتانياهو است وي را به زودي سرنگون كند.اين سرنگوني در آينده‌اي دور انجام نخواهد شد و اينكه پيش بيني مي‌شود به شدت تنش‌ها در اسرائيل افزوده شود. به ويژه آنكه نتانياهو تاكنون راهكار مناسبي را براي حل و فصل بحران مسكن پيدا نكرده است.اعتراض‌ها و تظاهرات كه هزاران تن از اسرائيلي‌ها در آن شركت مي‌كنند به چند شهر منحصر نشده بلكه تمام شهرها و روستاهاي فلسطين اشغالي را در بر گرفته است.دولت نتانياهو و حتي خود وي هيچ گاه پيش بيني چنين مساله‌اي را نمي‌كردند. اما كساني كه تاكنون عليه نتانياهو دست به تظاهرات نزده و نخواهند زد شهرك نشيناني هستند كه تعداد زيادي واحد مسكوني درون شهرك‌هاي كرانه باختري دارند به طوري كه از زمان صدارت نتانياهو اين افراد ميلياردها شِكِل (واحد پول رژيم صهيونيستي) براي گسترش شهرك‌ها هزينه كرده‌اند و بنابراين مي‌توان نتيجه گرفت كه همين شهرك نشينان عامل اصلي سقوط نتانياهو خواهند بود.البته عوامل بسياري در تظاهرات و اعتراض‌هاي اسرائيلي‌ها نقش دارد كه مي‌توان به عدم عدالت اجتماعي، شكست سياست‌هاي اقتصادي و ديگر مسائل اشاره كرد.شكست سياست‌ اقتصادي عامل جديدي در مسائل اسرائيلي‌ها به شمار مي‌رود. فلسطيني‌ها به شدت حوادث اسرائيل را زير نظر مي‌گيرند به طوري كه ادامه يافتن اين اعتراض‌ها ممكن است به ايجاد تغييرات مهمي در سياست‌هاي اسرائيل بيانجامد.پيش بيني مي‌شود اعتراض‌هاي اسرائيلي‌ها به برگزاري انتخابات زود هنگام بيانجامد و بر سياست‌هاي اسرائيل تاثير بگذارد.”در همين راستا روزنامه‌هاي اراضي اشغالي نيز در مقاله‌هاي جداگانه‌اي نوشته‌اند كه روند اعتراض‌ها در رژيم صهيونيستي كه تحت عنوان “تحقق عدالت اجتماعي” صورت مي‌پذيرد، چالش بزرگي در برابر دولت بنيامين نتانياهو به شمار مي‌آيد.روزنامه اسرائيلي معاريو، در مقاله‌اي تحت عنوان “مردم، صداي آنها را بشنو” گزارش داد كه تعداد تظاهركنندگان در شهرهاي مختلف اراضي اشغالي رو به افزايش است.در ادامه آمده است: اين خبر براي نتانياهو بسيار بد است.روزنامه يديعوت آحارونوت، نيز در مقاله‌ خود نوشت: چه كساني كه در تظاهرات شركت كرده باشند، 100 هزار نفر باشند، چه 200 هزار نفر، مساله مهم آن است كه چنين تعدادي تاكنون به خيابان نيامده بودند.ادامه يافتن روند اعتراض‌ها در اسرائيل به مثابه خاري در گلوي دولت به شمار مي‌آيد.اين روزنامه در ادامه نوشت: اعتراض‌ها باعث ايجاد ترس و دشمني نزد رهبران و روساي شهرك‌نشينان در كرانه باختري مي‌شود.روزنامه اسرائيلي هاآرتص نيز در مقاله‌اي تحت عنوان “خداحافظ نتانياهو” نوشت: بنيامين نتانياهو زماني كه اعتراض‌ها در شهرهاي مختلف آغاز شد، به صورت ناراحت‌كنند‌ه‌اي قدرت را از دست داد. او وعده‌هايي داده است، اما فايده‌اي ندارد. دوران نتانياهو به پايان رسيده است.