خرید النگو سفر چند10میلیونی برای دیدن نمایش آمریکایی!

سرویس فرهنگی ـ معاونت هنری ارشاد به همراهی کاروانی ده نفره، متشکل از تنی چند از کارمندان آن معاونت و معدودی از هنرمندان تئاتر و سینما، تنها برای دیدن سه نمایش از هلند و آمریکا به فرانسه رفتند.به گزارش «»، در حالی که تئاتر کشور با مشکلات عدیده و در در راس آنها کمبود بودجه مواجه است، معاونت هنری وزارت ارشاد در آخرین روزهای برگزاری جشنواره بین المللی تئاتر آوینیون، با گروهی از همراهان، برای دیدن تنها سه اثر نمایشی به فرانسه سفر کردند.بر اساس اعلام روابط عمومی معاونت هنری، گروه اعزامی از وزارت ارشاد، پس از حضور در آوینیون، فقط نمایش های «ژاندارک» از کشور هلند و «بنفش» از کشور آمریکا را تماشا کردند.این در حالی است که پیش از این نیز روابط عمومی یاد شده هدف از این سفر را دیدن سه نمایش و دعوت از این گروه ها برای حضور در جشنواره ین المللی تئاتر فجر در سال جاری اعلام کرده بود که منجر به اعتراض های متعدد اهالی تئاتر شد.در واقع معاون هنری وزارت ارشاد و هیات همراه در حالی برای دیدن و انتخاب نمایشی از آمریکا و هلند راهی فرانسه شده اند؛ که گزارش های منتشر شده توسط معاونت هنری ارشاد اشاره ای به دلیل این اصرار و تحمیل هزینه های بسیار به تئاتر کشور نشد و همچنان نیز نشده است.بر اساس این گزارش، اگر چه صرف دیدن سه نمایش دلیلی مستدل برای سفر گروهی ده نفره به دیگر کشورها نیست؛ اما حتی در صورت الزام بر این امر، همچنان مشخص نشده که حاصل این ماموریت، برای تئاتر کشور چه بوده و به نظر می رسد همان سه نمایش نیز ارزش دعوت به تئاتر فجر را نداشته اند و اساسا این سفر از اساس دچار مشکل بوده است.اگر چه در شرایطی که مدتی است مسوول دفتر مدیرکل هنرهای نمایشی به عنوان مسوول امور بین الملل آن اداره کل منصوب شده، که فاقد هر گونه تحصیلات و نیز بدون هر گونه تجربه در چنین سمت مهمی است، از سفر معاون هنری و دیگرانی که با او به فرانسه رفتند، بیش از این هم نباید توقع داشت؛ اما در این میان آنچه بیش از پیش دچار آسیب و نابسامانی می شود هنر بسیار والای تئاتر است، هنری که معلوم نیست تا چه مدتی باید از این اوضاع بسیار ناشایست دچار لطمه شود.