خرید النگو ساعات كار ادارات در ماه مبارك رمضان

با تصويب هيات دولت ساعت كاري ادارات در ماه مبارك رمضان دركليه استان‌ها به استثناي تهران صبح‌ها با يك ساعت تاخير شروع مي‌شود و بعدازظهرها نيز يك ساعت و نيم زودتر پايان مي‌يابد.به گزارش ايسنا، بر اساس آن چه كه سيستم پيامك دولت اعلام كرده در تهران هم شروع فعاليت اداري 9 صبح و ساعات پايان كار 14:30 تعيين شده است.