خرید النگو روابط آمريکا و چين از بحران بدهي آسيب مي بيند

 کارشناس مسائل اقتصادی گفت روابط آمریکا و چین به خاطر موضوع بدهی ها در معرض آسیب جدی قرار دارد. پیتر شیف به راشاتودی گفت: روابط آمریکا با چین به خاطر موضوع بدهی های می تواند خیلی وخیم شود زیرا پکن در حال حاضر بر اوضاع تسلط زیادی دارد و برگ برنده در اختیار آنها قرار داردو از طرف دیگر آمریکا نمی تواند وام های دریافتی از چین را به موقع به این کشور بپردازد و در صورت افزایش بهره وام های دریافتی از چین این موضوع حادتر هم خواهد شد که این موضوع بازپرداخت بدهی های را خیلی طولانی خواهد کرد که این موضوع بر روابط دو کشور اثر خیلی بدی خواهد گذاشت. وی افزود:با حاد تر شدن موضوع بدهی های آنگاه اعتماد چین به اقتصاد آمریکا به شدت لطمه خواهد خورد و در نتیجه آمریکا باید منتظر خسارت های ناشی از آن باشد که از جمله آنها کاهش ارزش دلار و کیفیت زندگی در آمریکا خواهد بود زیرا ما در آن موقع دیگر نمی توانیم مثل گذشته سطح مصرفی را که در حال حاضر داریم داشته باشیم زیرا قیمت ها به شدت افزایش خواهد یافت.