خرید النگو دسيسه منشي عليه رئيس شركت

تهران امروز: منشي يك شركت تبليغاتي كه در غياب رئيس شركت خود اقدام به كلاهبرداري ميليوني با جعل امضاي وي كرده و متواري شده بود عاقبت در محل اختفايش در گلشهر كرج شناسايي شد. چندي پيش مردي پس از حضور در دادسرا شكايت خود را مبني بر كلاهبرداري منشي خائنش كه پس از كلاهبرداري ميليوني با جعل امضاي وي متواري شده بود پرونده‌اي در اين خصوص تشكيل داد كه براي رسيدگي در دستور كار شعبه مورد نظر قرار گرفت. تحقيقات تكميلي پليس همچنان ادامه داشت تا اينكه چندي پيش طي اعلام خبري مبني بر تردد متهم در گلشهر كرج ماموران پليس از آنجا كه مجوز قضايي براي دستگيري وي در اختيار داشتند در يكي از رفت و آمدهاي متهم به خانه‌اي در يكي از محله‌هاي گلشهر كرج وي را دستگير و به دادسرا تحويل دادند.متهم در بازجويي ابتدا منكر جرم خود شد اما با وجود شواهد و شاكي كه حاكي از آن بود كه وي فردي سارق و كلاهبردار است ناگزير در برابر مقام قضايي به جرم خود در خصوص كلاهبرداري از حساب شركت اعتراف كرد.