خرید النگو توني بلر در جنگ عراق متهم شناخته شد

كميته حقيقت ياب انگليس براي جنگ عراق (چيلكات) توني بلر را درخصوص اقدام‌هاي نادرست در جنگ عراق به شدت مورد انتقاد قرار داد.به گزارش ايسنا به نقل از روزنامه ديلي ميل، اين كميته توني بلر، نخست‌وزير اسبق را درخصوص موارد زير مورد اتهام قرار داده است:1- داشتن ادعاهاي كذب مبني بر اينكه صدام، رئيس‌جمهوري سابق عراق تسليحات كشتار جمعي در اختيار دارد.2- عدم اطلاع‌رساني به عموم مردم در رابطه با نقشه جنگ عراق و همكاري نظامي انگليس با جورج بوش، رئيس‌جمهوري سابق آمريكا.3- عدم اطلاع‌رساني به كابينه و اتخاذ تصميم‌هاي حائز اهميت توسط يك گروه خاص از نزديكان توني بلر.4- شكست در برنامه‌ريزي براي جلوگيري از ايجاد هرج و مرج پس از جنگ در عراق.اين كميته قرار است طي هفته‌هاي آينده براي مقامات سابق دولت انگليس از جمله بلر، جك استرا، وزير خارجه وقت و آليستر كمپبل، مشاور بلر اخطاريه صادر و آنها را مسئول اين جنگ معرفي كند.