خرید النگو توضیحاتی درباره احکام روزه فردا

آیت الله امامی کاشانی در مورد آغاز ماه رمضان گفت: تقویم ها نوشته اند که فردا دوشنبه اول ماه مبارک رمضان است اما نوشتن تقویم حجت شرعی نیست بلکه باید هلال ماه رمضان رویت شود که در این صورت فردا ماه مبارک رمضان خواهد بود. به گزارش واحد مرکزی خبر ، آیت الله امامی کاشانی افزود: اما اگر هلال ماه رمضان امشب رویت نشد مستحب است فردا را به نیت آخر ماه شعبان روزه بگیریم که اگر در بین روز معلوم شد که اول ماه مبارک رمضان است نیت ماه رمضان می کنیم و در این صورت روزه واجب را گرفته ایم.وی گفت: اگر کسی فردا روزه نگرفت و بعدا معلوم شد دوشنبه اول ماه مبارک رمضان بوده است باید قضایش را به جا آورد.