خرید النگو توزيع شب‌نامه عليه نمايندگان مجلس

خبرآنلاين نوشت: امير طاهرخاني نماينده تاكستان در تذكري در پايان جلسه ديروز مجلس از توزيع شب‌نامه‌هايي عليه نمايندگان در جانامه‌هاي برخي دستگاه‌ها در مجلس خبر داد و گفت: برخي اشخاص با هويت معلوم كه در مجلس رفت و آمد دارند، شب‌نامه‌هايي را براي تخريب نمايندگان در جانامه‌هاي دستگاه‌ها قرار دادند. اين كار در گذشته صورت گرفته و هفته گذشته هم تكرار شد و گزارش آن به حراست داده شده اما برخورد لازم صورت نمي‌گيرد و به همين دليل استمرار يافته است. شهاب‌الدين صدر، نايب‌رييس مجلس كه در پايان جلسه دیروز در غياب لاريجاني رياست جلسه را بر عهده داشت، در پاسخ به اين تذكر گفت: توزيع شب‌نامه اساسا جرم است.