خرید النگو تنها علی کریمی تعهد نداد !

به گزارش خبرآنلاین؛ علی کریمی تنها بازیکن سرشناسی است که علیپور می گوید نیازی به تعهد ندارد قراردادش واقعا زیر سقف قراردادهاست. او که می توانسته 525 میلیون بگیرد تنها از این تیم 350 میلیون گرفته است. برای همین به عکس بازیکنان استقلا و پرسپولیس برای ادای توضیحات دعوت نشده است.نکته جالب دیگر اینجاست که مشکل حمید درخشان برای نشستن روی نیمکت حل شده و پسر پروین هم همچنان برای عقد قرارداد نیاز به نظر پزشک متخصص دارد. امیر قلعه نویی هم اگرچه کارتش صادر شده اما برای نشستن روی نیمکت نیاز به پر کردن اظهارنامه دارد. اظهارنامه ای که می گویند او فردا امضایش می کند.نکته جالب دیگر اینکه علیپور گفته هر بازیکن مطرحی که هفته اول غایب باشد ، حتما اظهارنامه را پر نکرده و قراردادش مخدوش است!