خرید النگو بررسي افزايش تعطيلات عيد فطر در دولت

عصر يك‌شنبه در آخرين جلسه هيات دولت پيش از آغاز ماه مبارك رمضان ضمن تصويب لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان بحث‌هايي در مورد افزايش تعطيلي يك‌روزه عيد فطر انجام شد.به گزارش ايسنا، در اين جلسه افزايش تعطيلات عيد فطر از يك روز بررسي و قرار شد كه در اين زمينه دولت لايحه‌اي را تنظيم كرده و به مجلس شوراي اسلامي ارسال كند.