خرید النگو بازداشت برادر یک فرمانده اسبق انتظامی

به گزارش البرز ف_ ن برادر سردار «ن»  فرمانده اسبق انتظامی تهران به اتهام تولید و توزیع مشروبات الکلی توسط ماموران پلیس اطلاعات و امنیت عمومی شاهرود دستگیر شد.این فرد که هنگام عبور از یکی از میادین شاهرود در دام پلیس گرفتار شده بود قصد داشت از چنگ ماموران بگریزد که با تیراندازی هوایی ماموران مجبور به تسلیم شد.در بازرسی از منزل مسکونی این متهم بیش از 500 قوطی مشروبات الکلی خارجی از نوع ودکا و بیش از 800 لیتر انواع مشروبات دست ساز و خارجی کشف و ضبط شد. این فرد پیش از این هم به اتهام مشابه دستگیر شده بود.