خرید النگو از 9 صبح تا دو و نيم، ساعت کاری ادارات در ماه رمضان

سرويس اقتصادي ـ ساعت کاری ادارات و بانک ها در ماه مبارک رمضان با تصمیم هیأت دولت تعیین شد. به گزارش «»، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، این تصمیم در راستای بند (3) اصل (43) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و برای ایجاد زمینه لازم برای استفاده مطلوب کارکنان دولت از فضایل و معنویات ماه مبارک رمضان و به وجود آمدن فرصت مناسب برای خودسازی و بهره‌مندی از برکات عدیده این ماه شریف و نورانی، گرفته شده است.بنابراین، در همه استان ها به استثنای تهران، فعالیت اداری، صبح‌ها با یک ساعت دیرکرد آغاز می شود و در بعدازظهر نیز یک ساعت و نیم زودتر پایان می یابد.در تهران هم ساعت آغاز فعالیت اداری ساعت نه (9) صبح و ساعت پایان کار چهارده و سی دقیقه (14:30) تعیین ‌شد.هر گونه فعالیت فوق برنامه پیش و پس از پایان ساعت کار انجام می شود.همچنین ساعات کار ادارات و بانکها در روزهای نوزدهم (19) و بیست و سوم (23) با یک ساعت دیرکرد نسبت به دیگر روزهای ماه مبارک رمضان آغاز خواهد شد.بر پایه این تصمیم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف شد، ساعت فعالیت بانکها را به گونه‌ای تنظیم کند که آغاز آن دست کم سی دقیقه پیش از شروع به کار ادارات و سازمانها باشد.همچنین بنا بر تصمیم هیأت وزیران برنامه ریزی ایاب و ذهاب کارکنان باید به گونه ای تنظیم شود که رأس ساعت مقرر در محل کار حضور داشته باشند و در پایان، رأس ساعت معین محل کار خود را ترک نمایند.کسری کار ناشی از اجرای این تصویب نامه در ماه مبارک رمضان با رعایت سقف مقرر در قانون (44 ساعت در هفته) از طریق انجام دورکاری جبران خواهد شد.