خرید النگو آغازخروج اتباع افغان غيرمجاز از مهر

مديركل اتباع و مهاجرين خارجي استان تهران، گفت: با هماهنگي كه بين فرمانداري‌ها و نيروي انتظامي صورت گرفته با كارفرماياني كه از اتباع افغان غيرمجاز براي كار استفاده مي‌كنند برخورد مي‌شود.عيسي موسوي‌نسب در گفت‌وگو با ايسنا، با اشاره به آغاز طرح برخورد با اتباع غيرمجاز، گفت: با هماهنگي صورت گرفته با ناجا طرح برخورد با اتباع افغان غيرمجاز و كساني كه در طرح ساماندهي شركت نكردند آغاز شده و با اين اتباع غيرمجاز برابر قانون برخورد مي‌شود.وي افزود: گشت مشتركي با نيروي انتظامي و فرمانداري‌ها تشكيل داده‌ايم تا با كارفرماياني كه از اتباع افغان غيرمجاز براي كار بهره مي‌گيرند برخورد شود كه مقدمات اجراي اين طرح نيز صورت گرفته اما هنوز عملياتي نشده است.مدير كل اتباع و امور خارجي استانداري تهران تصريح كرد: پس از پايان مرحله سوم سامانه هر اتباع افغان برگه‌هاي 60، 90، 120 روزه براي آنها صادر شده و بر اساس مهلت مندرج در اين برگه‌ها بايد از كشور خارج شده و چنانچه بخواهند به ايران بازگردند بايد به صورت كاملا قانوني و از طريق اخذ گذرنامه انجام شود.وي صدور اين برگه‌ها و مقرر كردن مهلت براي خروج افغان‌هاي غيرمجاز را فرصت ديگر جمهوري اسلامي ايران به اين افراد عنوان كرد وگفت: پس از انجام خروج اتباع غيرمجاز از ايران و بازگرداندن آنها به كشورشان هر نوع ورود به ايران تنها از مبادي قانوني انجام مي‌شود و با هرگونه ورود غير مجاز و خارج از چارچوب قانوني برخورد خواهد شد.