خرید النگو یک شبكه تشكيلات بهائيت منهدم شد

يك شبكه فساد بين‌المللي كه به‌صورت كاملاً سازمان يافته در داخل كشور فعاليت مي‌كرد، توسط دستگاه‌هاي اطلاعاتي – امنيتي كشور شناسايي و منهدم شد.به گزارش فارس، شنيده‌ها حاكي از آن است كه يك شبكه فساد بين المللي كه به صورت كاملاً سازمان يافته در داخل كشور فعاليت مي‌كرد توسط دستگاه هاي اطلاعاتي – امنيتي كشور شناسايي و منهدم شد.سران اصلي شبكه مذكور و تعداد قابل توجهي از عناصر فعال آن همگي عضو تشكيلات بهائيت مي‌باشند كه ضمن حضور در ضيافات و جلسات متعدد فرقه ضالّه بهائيت نظامت نشست‌ها را به‌عهده داشته و دوره‌هاي ويژه تبليغ فرقه را نيز گذرانده بودند.اين شبكه از طريق شبكه‌هاي ماهواره‌اي ضداخلاقي مبادرت به عضوگيري و اشاعه فساد و فحشا در ايران مي‌كرد. سران شبكه به منظور انجام اين كار، تا مبلغ ماهانه 400 دلار آمريكايي از بيگانگان دريافت مي كردند.اعضاي اصلي شبكه در شهرهاي تهران، كرج، اصفهان، شيراز، مشهد، ياسوج و عوض لارستان بازداشت شده‌اند. سركرده اين گروه خانم “مليحه ر. ” ناظم ضيافت و از عناصر اصلي طرح روحي (طرح تبليغات سيستماتيك فرقه بهائيت) در استان فارس بوده است كه ضمن ارتباط گيري با بيگانگان و شبكه ماهواره‌اي ضداخلاقي، اهداف ضدانساني فرقه را دنبال مي‌كرده است.اشاعه فساد و فحشا، ترويج و تبليغ فرقه بهائيت از طريق جاذبه‌هاي جنسي، تأثير همجنس گرايي از جمله شيوه‌ها و اهداف بيت العدل و ساير سران اين فرقه صهيونيستي و ضالّه مي‌باشد.مستندات تاريخي مورد تأييد فرقه بهائيت نيز مؤيد اين موضوع است كه فساد و فحشا بين سركردگان فرقه وجود دارد و كشف حجاب، بي‌بندوباري و اباحه‌گري از آموزه‌هاي فرقه ضالّه بهائيت مي‌باشد.