خرید النگو هنكه و پورحيدري در سازمان ليگ حاضر شدند

فارس هنكه به همراه منصور پورحيدري سرپرست استقلال امروز در سازمان ليگ حاضر شدند و جلسه‌اي با عزيز‌الله محمدي رئيس سازمان ليگ داشتند.محمدي در مورد اينكه هنكه براي شفاف سازي در مبلغ قراردادش به سازمان ليگ آمده است يا نه به فارس گفت: چنين چيزي نيست. او فقط براي ديدن من و سازمان ليگ اينجا آمده بود.