خرید النگو نظر مثبت کمیسیون انرژی در مورد قاسمی

ارزیابی کمیسیون انرژی از آقای قاسمی مثبت است و فکر می کنیم به عنوان وزیر نفت بتواند در بخش نفت و گاز کشور اثر گذار باشد و فعالیت مفیدی داشته باشند.به گزارش اعتدال، حمید رضا کاتوزیان ، رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: آقای قاسمی به عنوان وزیر پیشنهادی دولت با برنامه خوبی وارد مجلس شده است ؛ واقع بینانه برنامه داده و برنامه وی بر اساس شرایط موجود صنعت نفت نوشته شده است .نماینده مردم تهران ، ری ، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس افزود: نگاه آقای قاسمی ، نگاهی استراتژیک در بحث نفت و خود وی نیز نیرویی عملیاتی است و در این بیست و چند سال در اجرای پروژه های نفتی مشارکت فعال داشته است و اینها همه ابزارهایی است که یک مدیر خوب و موثرمی تواند داشته باشد.وی افزود : ارزیابی کمیسیون انرژی از آقای قاسمی مثبت است و فکر می کنیم به عنوان وزیر نفت بتواند در بخش نفت و گاز کشور اثر گذار باشد و فعالیت مفیدی داشته باشند.رییس کمیسیون انرژی مجلس تاکید کرد: ایشان قطعا رای خواهد آورد