خرید النگو مهلت اعتراض به جرايم۶۰ روز شد

رييس پليس راهنمايي و رانندگي تهران بزرگ با اشاره به تغيير نحوه رسيدگي به اعتراضات قبوض جريمه در پايتخت گفت: از فردا دوشنبه اعتراضات به قبوض جريمه تنها در مراكز پليس +۱۰ و هيات‌هاي رسيدگي به تخلفات رانندگي صورت مي‌گيرد.سردار حسين رحيمی با اشاره به اينكه پيش از اين شوراهاي حل اختلاف به تخلفات رانندگي رسيدگي مي‌كردند، گفت: از روز دوشنبه ديگر اين شوراها به تخلفات رانندگي رسيدگي نكرده و اعتراضات به تخلفات رانندگي تنها از طريق دفاتر پليس +۱۰ و هيات‌هاي رسيدگي به تخلفات رانندگي صورت مي‌گيرد.وي در خصوص نحوه جديد رسيدگي به تخلفات رانندگي با اشاره به اين كه مهلت اعتراض به قبوض جرايم رانندگي ۶۰ روز شده است افزود: بر اساس قانون جديد متخلف موظف است ظرف ۶۰ روز از تاريخ مندرج در قبض جريمه يا تاريخ ابلاغ شده در قبض جريمه‌اي كه به اطلاع وي مي‌رسد، جريمه را پرداخت و يا اعتراض خود را به دفاتر پليس +۱۰ ارائه كند.رييس پليس راهور تهران افزود: دفاتر پليس +۱۰ نيز ظرف مدت ۲۴ ساعت موظفند پس از وصول اعتراض موضوع را بررسي و در صورت غيرموجه دانستن موضوع مراتب را به اطلاع معترض برسانند.وي خاطرنشان كرد: در صورتي كه معترض همچنان اصرار بر اعتراض داشته باشد با ارائه مستندات، مراكز پليس +۱۰ نسبت به صدور معرفي‌نامه براي فرد معترض جهت حضور در هيات رسيدگي به تخلفات رانندگي اقدام مي‌كنند و اين هيات‌ها نيز ظرف مدت يك هفته نتيجه را بررسي و راي قطعي را صادر خواهند كرد.رييس پليس راهور تهران تاكيد كرد: درصورتي كه متخلف در مهلت قانوني مذكور اعتراض خود را تسليم نكند يا ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ راي قطعي صادره توسط هيات‌هاي رسيدگي به تخلفات رانندگي جريمه را نپردازد، جريمه وي دو برابر مي‌شود.وي با اشاره به اينكه تاكنون در پنج منطقه تهران هيات‌هاي رسيدگي به تخلفات رانندگي راه‌اندازي شده و از روز دوشنبه فعاليت خود را آغاز مي‌كنند به ايسنا گفت: منطقه شميرانات واحد رسيدگي مستقر در منطقه يك راهور، منطقه شهر ري واحد رسيدگي مستقر در منطقه ۲۰ راهور، منطقه شرق تهران واحد رسيدگي مستقر در منطقه ۱۴ راهور، منطقه جنوب واحد رسيدگي مستقر در منطقه ۱۶ راهور و منطقه جنوب غرب واحد رسيدگي مستقر در منطقه ۱۲ راهور، به عنوان هيات‌هاي رسيدگي به تخلفات رانندگي تعيين شده‌اند.رييس پليس راهور تهران گفت: بزودي دو منطقه ديگر نيز در غرب و مركز تهران براي رسيدگي به تخلفات رانندگي راه‌اندازي مي‌شود.وي با اشاره به قانون جديد رسيدگي به تخلفات رانندگي گفت: بر اساس اين قانون هرگاه ظرف مهلت چهارماه از تاريخ ابلاغ قبض جريمه، متخلف جريمه مربوطه را پرداخت نكند از سوي راهنمايي و رانندگي اخطاريه‌اي كتبي با مهلت يك‌ماهه براي پرداخت به وي ابلاغ مي‌گردد كه در صورت پايان مهلت و عدم پرداخت، ضمن ضبط گواهينامه، پلاك وسيله نقليه نيز تا پايان پرداخت جريمه در سامانه راهنمايي و رانندگي توقيف خواهد شد.رييس پليس راهور تهران با تاكيد بر اينكه رانندگان مكلفند در صورت تغيير آدرس مراتب را به پليس راهنمايي و رانندگي در اسرع وقت اعلام كنند، افزود: در صورتي كه مبلغ جريمه خودرويي به ۱۰ ميليون ريال برسد راهنمايي و رانندگي موظف است مراتب را به مالك خودرو اعلام و چنانچه ظرف مدت يك ماه از تاريخ ابلاغ مالك نسبت به پرداخت جريمه و يا اعتراض نسبت به آن اقدام نكند، راهنمايي و رانندگي نسبت به توقيف خودرو تا پرداخت جريمه اقدام مي‌كند و در صورت اعتراض، فرد مذكور نيز هيات رسيدگي به تخلفات رانندگي موظف است ظرف يك هفته در اين خصوص تعيين و تكليف كند.وي در عين حال از رانندگان خواست براي اطلاع از ميزان جريمه خود شماره VIN خودرو را كه در پشت كارت خودرو به صورت عمودي درج شده است به پيامك ۳۰۰۰۵۱۵۱ ارسال كنند.به گزارش ايسنا، بر اين اساس نشاني هيات‌هاي رسيدگي به تخلفات رانندگي در تهران بدين شرح است:منطقه يك: بزرگراه ارتش ـ بعد از ميني‌سيتي ـ بلوار اوشان ـ انتهاي بلوار ـ روبروي بيمارستان ۵۰۵ ارتشمنطقه۲۰: شهر ري ـ خيابان كريم شيرازي ـ روبروي فروشگاه شهروندمنطقه ۱۴: اتوبان شهيد محلاتي ـ نبرد شمالي ـ بالاتر از تقاطع پاسدار گمنام ـ نبش قيام ـ كوچه شهيد بيديمنطقه ۱۶: خيابان شهيد تندگويان ـ پايين‌تر از ميدان بهمن ـ پلاك ۴۹منطقه ۱۲: ميدان شوش ـ خيابان شوش غربي ـ پشت پارك بهاران ـ جنب كلانتري ۱۱۶ مولوي