خرید النگو ماجرای ملاقات‌ یک‌ جن‌گیر با محمد خاتمی

رضا خاتمی در گفتگو با روزنامه اعتماد خاطره جالبی را نقل کرد.وی گفت: ارتباط جن‌گیر و رمال با آقای خاتمی و دولت اصلاحات کاملا دروغ است. این فرد اصلا ارتباطی با آقای خاتمی نداشت. من قضیه‌یی را از قول آقای خاتمی تعریف می‌کنم.اوایل روی کار آمدن دولت اصلاحات، شخصی را به ملاقات آقای خاتمی آوردند و عنوان کردند آدم خیلی مومن و متدینی است و غیب می‌داند. آن فرد به آقای خاتمی گفت شما رای بالایی آورده‌اید و من می‌خواهم سه جن همراه شما کنم. آقای خاتمی هم می‌خندد و می‌گوید: «جن؟! من یزدی هستم و از جن می‌ترسم، من یزدی و جن؟! اگر جن همراه من باشد، سکته می‌کنم.» آن فرد هم می‌رود و دیگر ارتباطی با آقای خاتمی نداشت.