خرید النگو لاريجاني: برخی مي‌خواهند مجلس را خراب كنند

مهدي كوچك‌زاده در هنگام بررسي طرح استفساريه ماده 28 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي به استناد بند 11 ماده 23 اظهار داشت: با توضيحات داده شده توسط رييس مجلس و آقاي باهنر ما مي‌خواهيم مشكل يكي دو نفري كه جزو نمايندگان ميان‌دوره‌اي هستند را حل كنيم. اين در حالي است كه اگر من به جاي رييس مجلس بودم آبروي مجلس را براي اين‌كه كار يكي دو نفر راه بيفتد حراج نمي‌كردم.به گزارش ايسنا لاريجاني برداشت كوچك‌زاده را نادرست دانست و گفت: در اينجا مشكل نمايندگان ميان‌دوره‌اي قابل حل نيست و دوره كساني كه ميان‌دوره‌اي به مجلس وارد شده‌اند يك مقطع حساب نمي‌شود و ما مي‌خواهيم تفسير شوراي نگهبان را انجام دهيم.در اين هنگام كوچك‌زاده در اعتراض به اين‌كه لاريجاني در ميان سخن او سخن گفته است، گفت: اين كه شما وسط حرف من سخن مي‌گوييد مثل “دو” كردن است شما اجازه دهيد حرف من اگر چه به گمان شما غيرمنطقي باشد گفته شود چرا كه هر نوع اظهارنظر وسط حرف ناطق اخلال در كار مجلس است.لاريجاني در پاسخ به وي گفت: سخن من مثل “دو” كردن نيست ما مي‌خواهيم اشكال شما رفع شود.كوچك‌زاده در اين هنگام خطاب به لاريجاني گفت: چرا آن‌قدر از بيان سخن من نگران هستيد؟رييس مجلس به او پاسخ داد: در مجلس چند نفري هستند كه مي‌خواهند مجلس را خراب كنند.سخن وي با بيان “احسنت احسنت” نمايندگان مواجه شد و كوچك‌زاده در واكنش اظهار داشت: شما وسط سخن من سخن گفتيد و احساسات دوستان را تحريك كرديد، به طوري كه به جاي دو گفتن به من به شما احسنت گفتند. من به شما تذكر مي‌دهم كه اين رويه صحيحي در مجلس نيست.لاريجاني تذكر وي را وارد ندانست و گفت: مثل اين‌كه شما حرفي براي گفتن نداريد و مي‌خواهيد جلسه را بر هم بزنيد.كوچك‌زاده با بيان اين‌كه من مي‌خواهم رعايت مجلس را بكنم، اظهار داشت: پيشنهاد آقاي باهنر اين است كه براي اين‌كه يكي دو نفر كه نماينده ميان دوره‌اي هستند مشكل‌شان حل شود بند الف استفساريه را حذف كنيم.لاريجاني مجددا به وي يادآور شد كه برداشت او نادرست است و افزود: در اينجا مشكل نمايندگان ميان‌دوره‌اي قابل حل نيست و تلقي شما از اين موضوع دقيق نيست.كوچك‌زاده پاسخ داد: از ابتداي جلسه تا كنون و در جلسه غيرعلني بحث اين بود كه مشكل نمايندگان ميان‌دوره‌اي رفع شود.لاريجاني گفت: شما مغلطه مي‌كنيد حرف شما درست نيست، اين در حالي است كه يك عده با اين كارها مي‌خواهند مجلس را تخريب كنند.كوچك‌زاده گفت: من نسبت به شما چنين واژه‌هايي را به كار نبردم.لاريجاني در پاسخ اظهار داشت: شما كلمه شانتاژ را به كار برديد.به گزارش ايسنا، در اين هنگام محبي‌نيا عضو هيات رييسه خطاب به كوچك‌زاده گفت: مقام معظم رهبري به هيات رييسه اين مسووليت را داده‌اند كه نسبت به كساني كه نظم مجلس را برهم مي‌زنند تذكر دهند.سرانجام لاريجاني در توضيح در مورد پيشنهاد باهنر مبني بر حذف يك بند از طرح استفساريه گفت: شوراي نگهبان اعلام كرده كه دوره‌اي كمتر از چهار سال را برابر يك مقطع تحصيلي قبول ندارد مگر اين‌كه در زمان ثبت نام‌ها تنها دو سه ماه از چهار سال نمايندگي باقي مانده باشد. ما نيز در اينجا مي‌خواهيم تفسير شوراي نگهبان را انجام دهيم و لذا مشكل ميان‌دوره‌اي‌ها به اين نحو قابل حل نيست.گفتني است، محمدرضا باهنر در توضيح پيشنهاد خود در خصوص حذف بند الف گفته بود: شوراي نگهبان در بند الف مساله كسري از دوره را رد كرده و طي مذاكرات اعلام كرده كه دو سه ماه باقي‌مانده از دوره نمايندگي در زمان ثبت نام‌ها مشكلي ندارد و ما اصل را بر اين مي‌گذاريم كه دوره چهار ساله نمايندگي كامل شده است.باهنر افزود: در رابطه با ميان دوره‌اي‌ها نيز برداشت شورا اين است كه كساني كه دوره كوتاهي در مجلس هستند نمي‌توانند از اين امتياز استفاده كنند لذا با حذف سوال و جواب بند الف مشكل كساني كه اين دوره اولين دوره نمايندگي آنهاست و مدرك كارشناسي دارند حل مي‌شود، البته دوستان ميان دوره‌اي نيز دو سه نفري هستند كه مي‌توان بعدا براي آنها طرح دوفوريتي ارائه كرد.