خرید النگو كشف ميدان جديد گازي در جنوب كشور

مدير اكتشاف شركت ملي نفت از كشف يك ميدان گازي جديد با حجم قابل توجه ذخاير درجا در بخش خشكي جنوب كشور خبر داد و گفت: ذخاير ميدان گازي فرزاد الف نيز امسال به فهرست اكتشافات جديد افزوده مي‌شود.
به گزارش خبرگزاري فارس، سيدمحمود محدث با بيان اينكه در خصوص لايه نفتي ميدان پارس جنوبي در غرب اين ميدان حفاري و اكتشاف خواهيم داشت گفت: نفت و گاز پارس تاكنون در بخش جنوبي شرق پارس جنوبي فرآيند اكتشاف و توسعه لايه نفتي اين ميدان را دنبال مي‌كرد.
وي افزود: در روند اكتشاف در غرب ميدان پارس جنوبي فقط مطالعات ژئوفيزيكي انجام شده است و هنوز حفاري نداشته‌ايم اما مطالعات لرزه‌نگاري نشان مي‌دهد آنجا بايد عمليات حفاري براي اكتشاف انجام شود.
*كشف يك ميدان گازي جديد با حجم قابل توجه ذخاير درجا در جنوب كشور
مدير اكتشاف شركت ملي نفت با بيان اينكه از اول امسال قرار بود 5 ميدان جديد را تا آخر سال كشف و اعلام كنيم گفت: كشف ميدان خيام پيش از اين اعلام شده است و جزئيات كشف دومين ميدان نيز در اختيار مقامات شركت ملي نفت و وزارت نفت گذاشته شده است.
وي اضافه كرد: اين ميدان در جنوب كشور و در بخش خشكي واقع شده و يك ميدان گازي با حجم قابل توجه محسوب مي‌شود.
وي با تاكيد بر اينكه تلاش مي‌كنيم بيهوده قول ندهيم گفت: در 3 ميدان جديد ديگر دكل‌‌هاي حفاري را اضافه كرده‌ايم و در قسمت‌هاي مخزني اين ميدان‌ها حفاري انجام شده و شواهد مورد نياز براي اثبات وجود ذخاير هيدروكربوري قابل توجه در آنها به دست آمده است.
محدث افزود: به دليل اينكه هنوز تست‌ها به پايان نرسيده است حجم اين ميادين كاملا مشخص نيست اما مطمئنيم منابع قابل توجهي در اين 3 ميدان وجود دارد.
وي اظهار داشت: يكي از اين 3 ميدان، ميدان فرزاد الف است كه يك ميدان گازي با ذخاير قابل اعتنا محسوب مي‌شود.
*هندورابي؛ اميد آينده اكتشاف ذخاير هيدروكربوري
وي در ادامه گفت: در جزيره هندورابي لرزه‌‌نگاري انجام شده و در حال انتخاب پيمانكار براي ساخت اسكله هستيم چرا كه هندورابي هيچ امكانات ندارد.
مدير اكتشاف شركت ملي نفت اضافه كرد: براي طراحي اسكله و برآورد هزينه مورد نياز يك مشاور انتخاب كرديم كه نتايج مطالعه خود را به ما ارائه كرد و از هيئت مديره شركت ملي نفت مصوبه و بودجه مورد نياز براي اين كار را گرفتيم كه بزودي براي انتخاب پيمانكار براي ساخت اسكله‌اي كه قابليت انتقال دكل حفاري را داشته باشد اقدام خواهيم كرد.
وي با اشاره به زمان چند ماه مورد نياز براي ساخت اسكله در هندورابي گفت: هندورابي يكي از اميدهاي خوب آينده در اكتشاف ميادين هيدروكربوري است.
محدث اظهار داشت: در ميدان كپه‌داغ نيز در لرزه‌نگاري اخير شناسايي موقعيت براي حفاري انجام شده كه در حال اقدام براي انتخاب پيمانكار براي ساخت جاده و محل حفاري هستيم؛ در كپه‌داغ از نظر ژئوفيزيكي به هدف قابل حفاري رسيد‌ه‌ايم و آن را دنبال خواهيم كرد.