خرید النگو فرمانده انقلابیون به دست انقلابیون کشته شده است

سرویس بین الملل ـ در حالی که چند روز از کشته شدن «عبدالفتح یونس»، فرمانده انقلابیون لیبی می گذرد، آخرین خبرها، حکایت از این دارد که وی به دست خود انقلابیون به قتل رسیده است.به گزارش «»، «دیلی استار» لبنان گزارشی را منتشر کرده که بنا بر آن، یکی از افراد مسلح انقلابی ـ که علیه معمر قذافی می جنگد ـ یونس را به قتل رسانده است؛ موضوعی که فرضیه انشقاق در میان انقلابیون لیبی را افزایش داده؛ طرح انشقاق در میان انقلابیون لیبی، در حالی است که این انقلابیون در روزهای اخیر، مورد پذیرش رسمی کشورهای بیشتری قرار گرفته اند.بر پایه این گزارش، «علی الطرحونی»، وزیر انقلابیون، پس از گذشت 24 ساعت از مرگ یونس اعلام کرد که وی به دست یکی از اعضای گروه های شبه نظامی مخالف قذافی به قتل رسیده و جنازه آن در نزدیکی بن غازی، پایتخت انقلابیون پیدا شده است. وی همچنین گفته که رهبر این گروه شبه نظامی دستگیر شده و نیز اعتراف کرده که یکی از زیردستان وی، یونس را به قتل رسانده است.ناگفته نماند که یونس یکی از نزدیکترین یاران قذافی و 41 سال همراه وی بوده و تا پیش از آغاز درگیری ها در لیبی، وزارت این کشور را بر عهده داشت.منابع آگاه بر این باورند که یونس به عنوان کسی که چهل و یک سال در خدمت قذافی بوده است، شایستگی این را نداشته که در کنار انقلابیون باشد و برخی دیگر نیز احتمال داده اند که یونس و خانواده اش، پنهانی با قذافی در ارتباط بوده اند!گفتنی است، هم اکنون انقلابیون به دو دسته تقسیم شده اند؛ برخی بر این باورند که رهبر انقلابیون،  یونس را به دلیل خیانت کشته اند و برخی نیز بر این باورند، حامیان قذافی که در صفوف انقلابیون رخنه کرده اند، وی را به قتل رسانده اند و به ظاهر مشاجرات در این زمینه در میان انقلابیون همچنان ادامه دارد؛ موضوعی که باعث نگرانی آمریکا و سی کشوری شده است که انقلابیون را به رسمیت شناخته اند.این گزارش در ادامه آورده است، مقامات آمریکایی که این روزها درگیر مشاجرات بودجه ای با سناتورهای جمهوریخواه هستند، هرچند وقت زیادی برای اختصاص دادن به موضوع لیبی ندارند، مخالفان را به همبستگی و یکپارچگی دعوت کرده اند.اکنون افزون بر انشقاق موضوعی که انقلابیون را نگران کرده، بحث برگزیدن جانشین برای یونس است. در این باره برخی بر این باورند که جانشین یونس، باید حتما از قبیله خود وی باشد تا قبیله یونش همچنان با انقلابیون بماند، ولی برخی دیگر دنبال این هستند که شخصی به نام «خلیفه» را ـ که از آغاز رقیب یونس برای فرماندهی نیروهای نظامی انقلابیون بود ـ برگزینند، چرا که هر انتخابی، احتمالا جدایی بیشتر را در صفوف انقلابیون به دنبال خواهد داشت. در پایان باید گفت، گویا به رغم حمایت های ناتو، درگیری درونی، انقلابیون را زمینگیر خواهد کرد.