خرید النگو صادرات اتحاديه اروپا به ايران 4 درصد رشد كرد

يورواستات اعلام كرد صادرات 27 كشور عضو اتحاديه اروپا به ايران در ماه مي 2011(ارديبهشت) با رشد 4 درصدي نسبت به ماه قبل از آن به 822 ميليون يورو رسيد.
به گزارش گروه اقتصاد بين الملل فارس به نقل از يورواستات، مبادلات تجاري ايران با اتحاديه اروپا در ماه مي 2011 با رشد 2 درصدي نسبت به ماه قبل از آن مواجه شد.
مبادلات تجاري دو طرف در ماه آوريل 2011 بالغ بر 2.1 ميليارد يورو اعلام شده بود كه بر اساس جديدترين گزارش يورواستات اين رقم در ماه مي به 2.15 ميليارد دلار افزايش داشته است.
بر اساس اين گزارش صادرات اتحاديه اروپا به ايران در ماه مي با رشد 4 درصدي مواجه شده و از 784 ميليون يورو در ماه آوريل به 822 ميليون يورو در ماه مي رسيده است.
واردات اين اتحاديه از ايران در مي 2011 نيز با رشد يك درصدي نسبت به ماه قبل از آن مواجه شده و از 1.324 ميليارد يورو به 1.335 ميليارد يورو افزايش يافته است.
بر اساس گزارش فارس آمارهاي يورواستات همچنين نشان مي دهد واردات اتحاديه اروپا از ايران در 5 ماه نخست 2011 با رشد 6.4 درصدي نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده و به 5.35 ميليارد يورو رسيده است. صادرات اين اتحاديه به ايران نيز با كاهش 7.1 درصدي نسبت به مدت مشابه سال قبل 4.147 ميليارد يورو اعلام شده است.