خرید النگو شامپانزه تايلندي، مادر توله ببرها شد+عکس

شامپانزه جواني در باغ‌وحشي در تايلند از گروهي توله ببر مراقبت مي‌كند.‌اين شامپانزه كه «دو دو» (Dodo) نام دارد، ‌آموزش ديده كه اين توله‌ها را با شيشه شير غذا دهد.به گزارش مسئولان باغ‌وحش يك سال است كه از اين توله‌ها مراقبت مي‌كند.به گزارش ايسنا، اين توله ببرها خيلي سريع بزرگ مي‌شوند و ناچارند از شامپانزه جدا شوند.