خرید النگو سن اعتياد در كشور به 13 سال رسيد!

روزنامه جمهوری اسلامی نوشت:يك عضو هيأت علمي دانشگاه علامه طباطبايي گفت: درحال حاضر سن اعتياد در كشور به 13 سال رسيده است.سيد رضا نقيب السادات در همايش بزرگ پيشگيري از آسيب‌هاي اجتماعي پديده اعتياد و طلاق كه در ساري برگزار شد اظهار كرد: در حال حاضر شكل آسيب‌هاي اجتماعي تغيير كرده، “گرايش به الكليسم، مواد مخدر، روسپيگري و هم جنس بازي به شدت درحال افزايش است و رسانه‌هاي مدرن نيز بر شدت اين امر دامن مي‌زنند.” و دامنه پديده اعتياد گسترده شده است.وي با بيان اينكه دو ميليون نفر در كشور به صورت رسمي از مواد مخدر مصرف مي‌كنند، گفت: تقويت ارزش‌ها و باورهاي ديني در كاهش گرايش افراد به مواد مخدر بسيار موثر است.