خرید النگو دستور جدید رئیس‌جمهور درباره کارت اعتباری کارگران

وزیر کار و امور اجتماعی از تعیین عقد “مرابحه” (نوعی ابزار برای تامین مالی پروژه‌ها)در دولت برای تامین اعتبار کارتهای اعتباری کارگران خبر داد و گفت: با تعیین این راهکار در دولت، رئیس جمهور تاکید زیادی بر اجرای این طرح دارد.
عبدالرضا شیخ الاسلامی در گفتگو با مهر در ارتباط با نامه نگاریهای انجام شده با رئیس جمهور در زمینه لزوم حمایت بانکها از تامین اعتبار واگذاری کارتهای اعتباری خرید 1 میلیون و 500 هزار تومانی کارگران و درخواست تاکید بر این امر، گفت: در هر حال بانکها برای اجرای این طرح نیاز به یک مجوز از دولت داشتند.
وزیر کار و امور اجتماعی با اعلام اینکه از این طریق بانکها به دنبال این بودند که عقدی به نام مرابحه (نوعی ابزار مالی برای تامین مالی پروژه ها) را تعریف کنند که بر اساس آن بتوانند کارتهای خرید اعتباری را در اختیار کارگران قرار دهند، اظهار داشت: خوشبختانه دولت با این موضوع موافقت کرد.
شیخ الاسلامی ادامه داد: همچنین آقای رئیس جمهور نیز تاکید زیادی بر اجرایی شدن این طرح داشته اند و قاعدتا دیگر نباید مشکلی وجود داشته باشند و طرح واگذاری کارت های اعتباری خرید کارگران بایستی اجرایی شود.
وی در این خصوص که ظاهرا خیلی بحث ایجاد خط اعتباری جدید از سوی بانکها مطرح نیست و بانک مرکزی بر استفاده از وجوه داخلی بانکها و منابع موجود به دلیل امکان به وجود آمدن شرایط تورمی و جلوگیری از آن تاکید دارد؟ گفت: حالا اینکه طرح چگونه باید اجرایی شود بر عهده خود بانکها و بانک مرکزی است.
وزیر کار در پاسخ به این سئوال که هم اکنون بیش از 9 میلیون کارگر فعال در کشور داریم ولی عنوان شده است فقط 4 میلیون نفر کارگر کارت اعتباری خرید دریافت خواهند کرد، آیا این موضوع یک برنامه قطعی شده است؟ بیان داشت: در هر حال هر تعداد کارگر که فعالیت دارند ممکن است از این امکان برخوردار شوند و حتی تعداد آنها به 10 میلیون نفر نیز برسد، اما به صورت کلی طرح اجرایی خواهد شد.
روش اجرا بر عهده بانک‌ها است
به گزارش مهر، طی ماه گذشته یک نامه از سوی وزیر بازرگانی به رئیس کل بانک مرکزی و یک نامه نیز از سوی وزیر کار و امور اجتماعی به رئیس جمهور در زمینه تامین مالی طرح واگذاری کارت اعتباری خرید کارگران نوشته شد.
هدف اصلی در هر دو نامه وزراء درخواست از رئیس جمهور و بانک مرکزی برای حمایت از طرح واگذاری کارت ای اعتباری خرید 1 میلیون و 500 هزار تومانی به کارگران و لزوم برنامه ریزی بانک ها در این زمینه بوده است.
البته محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به نامه غضنفری اعلام کرده بود که بانکها امکان ایجاد خطوط اعتباری جدید را نخواهند داشت و باید این طرح از طریق منابع داخلی بانک ها مورد حمایت قرار گیرد.
رئیس کل بانک مرکزی همچنین در گفتگو با مهرعنوان کرده بود که این بانک برای تامین اعتبار کارتهای اعتباری اسکناس جدیدی چاپ نخواهد کرد.
با این حال طرحی که توسط شورای عالی اشتغال در سال گذشته مصوب شده است بر اجرایی شدن این طرح تاکید دارد و وظیفه اجرای آن را نیز بر عهده وزارت بازرگانی گذاشته است.
وعده جدید
اخیرا برخی مسئولان این وزارتخانه نیز اعلام کرده اند برنامه ریزی ها بر شروع واگذاری گسترده کارتها از هفته دولت در شهریورماه جاری قرار گرفته است و هم اکنون نیز با برخی بانک ها در این رابطه تفاهم صورت گرفته است.
اما آنچه که مهم است اینکه از زمان آغاز واگذاری کارتهای اعتباری خرید به کارگران در روز کارگر (11 اردیبهشت ماه 90) تاکنون که بیش از 3 ماه گذشته است، طرح فقط در حد رونمایی کارتهای اعتباری و واگذاری به تعدادی انگشت شمار از کارگران باقی مانده است و پیشرفت بسیار ضعیفی داشته است.