خرید النگو جزئیات ضوابط جدید واردات خودرو/منع واردات موردی

معاون وزیر بازرگانی با تشریح ضوابط جدید واردات خودرو اعم از قیمت و کیفیت گفت: در شرایط جدید واردات خودرو به صورت موردی امکان پذیر نیست.
حمید صافدل در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد ضوابط جدید ثبت سفارش خودرو گفت: مجاز بودن واردات خودرو تنها از مبدا کشور تولیدکننده به عنوان راهکاری برای مدیریت واردات خودرو در جهت واقعی کردن واردات و ارتباط واقعی‌تر بین نمایندگی‌های داخلی و کشورهای تامین کننده خودرو است.
به گفته معاون وزیر بازرگانی، آئین نامه اصلاحی قیمت خودروهای وارداتی در حوزه اداره کل نیرومحرکه و خودرو وزارت صنایع و معادن در حال بازنگری است که به نظر می‌رسد با آئین نامه جدید و بسترسازیهایی که برای ورد قانونی و منطقی خودرو تعریف شده است، واردات خودرو با حفظ منافع ملی کشور صورت گیرد.
وی اظهار داشت: آئین نامه جدید باعث هدفمندتر شدن واردات خودرو خواهد بود، این درحالی است که واردات در حال حاضر  در چارچوب قانونی در حال انجام است؛ ولی از آنجایی که تغییرات در شرایط نمایندگی‌ها به تازگی صورت گرفته است، واردات به صورت موردی امکان پذیر نخواهد بود و با اصلاح آیین نامه، مطابق با روال جدید واردات صورت خواهد گرفت.
صافدل در پاسخ به انتقادات مطرح شده در خصوص محدودیت در واردات خودرو با ضوابط جدید، تصریح کرد: شرایط جدید واردات منبعث از آئین نامه خودرو است که شروطی همچون داشتن نمایندگی خدمات پس از فروش، گواهینامه استاندارد و محیط زیست و بهینه سازی مصرف سوخت را شامل می شود؛ این مورد تایید وزارت صنایع است.
وی ادامه داد:  آئین نامه خودرو مصوب دولت است و  صرفا در مورد ورود خودروهایی که توسط اشخاص حقیقی وارد می شوند، این شرایط باید با رعایت داشتن خدمات پس از فروش که مطالبه اصلی مصرف کننده است، لحاظ شود.
به گفته صافدل، ظرف چند ماه آینده مسیر منطقی واردات خودرو تدوین و نهایی خواهد شد که ممکن است تغییری در رابطه با قیمت و شرایط واردات داشته باشد.
وی در مورد تاثیر نرخ ارز بر عملکرد صادراتی 4 ماهه ابتدای سال جاری گفت: بانک مرکزی در تحلیلی تاثیر نرخ ارز بر عملکرد تجارت کشور در 4 ماهه ابتدای سال جاری را اعلام خواهد کرد.
معاون وزیر بازرگانی افزود: در این تحلیل عملکرد صادرات غیرنفتی کشور رصد شده و در دوره‌های متفاوت میزان تاثیر نرخ ارز بر آمارهای صادرات و واردات کشور بررسی خواهد شد، ولی  مسلم این است که نوسانات نرخ ارز در ماههای ابتدایی سال جاری به طور قطع در روند صادرات و واردات کشور تاثیرگذار بوده است.