خرید النگو جدول قیمت جدید بلیت هواپیما در مسیرهای داخلی

جدول قیمت جدید بلیت هواپیما در مسیرهای داخلی منتشر شد.
به گزارش خبرگزاري مهر  شورای عالی هواپیمایی اخیرا قیمت بلیت هواپیما در مسیرهای داخلی را به طور متوسط 14 درصد افزایش داده، ضمن اینکه این مصوبه از 27 تیرماه نیز اجرایی شده است.
برهمین اساس، جدول قیمت جدید بلیت هواپیما در مسیرهای داخلی به شرح زير است: 

قیمت جدید قیمت بلیت هواپیما در مسیرهای داخلی
 

مبدا
مقصد
نرخ بلیت (ریال)

آبادان
اردبیل
949.000

آبادان
سبزوار
1.108.000

آبادان
سیری
 868.000

آبادان
قشم
907.000 

آبادان
کیش
802.000 

آبادان
یزد
748.000 

اراک 
 بندرعباس
1.056.000 

 اراک
 عسلویه
 941.000

اردبیل 
دزفول 
740.000 

ارومیه 
قشم 
1.490.000

اصفهان 
آبادان 
558.000  

 اصفهان
ارومیه 
841.000

اصفهان 
اهواز 
 558.000 

اصفهان 
بم 
778.000 

اصفهان  
بندرعباس 
809.000 

اصفهان  
 چابهار
1.087.000 

اصفهان  
زاهدان 
906.000 

اصفهان  
سیری 
817.000 

اصفهان  
عسلویه 
694.000 

 اصفهان 
قشم 
869.000 

 اصفهان 
کرمانشاه 
644.000 

اصفهان  
کیش 
752.000 

 اصفهان 
ماهشهر 
558.000 

اهواز 
بندرعباس 
877.000 

اهواز  
رشت 
774.000 

اهواز  
زاهدان 
1.457.000 

 اهواز  
ساری 
802.000 

اهواز   
عسلویه 
762.000 

اهواز   
قشم 
919.000 

اهواز   
کرمانشاه 
758.000 

اهواز   
کیش 
819.000 

ایلام 
مشهد
1.160.000 

بندرعباس 
آبادان 
862.000 

بندرعباس  
بیرجند 
761.000 

بندرعباس  
چابهار 
558.000 

بندرعباس  
رشت 
1.184.000 

بندرعباس  
ساری 
1.308.000 

بندرعباس  
کرمانشاه 
1.251.000 

بندرعباس  
کیش 
558.000 

بندرعباس  
گرگان 
1.267.000 

بندرعباس  
یزد 
628.000 

تبریز 
اصفهان 
775.000 

تبریز  
اهواز 
905.000 

تبریز  
بندرعباس 
1.400.000 

تبریز  
عسلویه 
1.216.000 

تبریز  
قشم 
1.460.000 

تبریز 
کیش 
1.337.000 

تبریز
ماهشهر 
974.000 

تهران 
آبادان 
697.000 

تهران  
اردبیل 
558.000 

تهران  
ارومیه 
643.000 

تهران  
اصفهان 
558.000 

تهران  
اهواز 
610.000 

تهران  
ایرانشهر 
1.232.000 

تهران  
ایلام 
586.000 

تهران  
بجنورد 
673.000 

تهران  
بحرگان 
 805.000

تهران  
بم 
957.000 

تهران  
بندرعباس 
1.086.000 

تهران   
بندرلنگه 
 1.048.000

تهران   
بوشهر 
 807.000

تهران   
بیرجند 
 825.000

تهران   
پارس‌آباد 
648.000 

 تهران  
تبریز 
594.000 

تهران   
توحید 
899.000 

 تهران  
جهرم 
853.000 
 
قیمت جدید بلیت هواپیما در سایر مسیرهای پروازی در آدرس ذیل قابل مشاهده است. البته نرخهای اعلام شده مشتمل بر 5 درصد عوارض فرودگاهی و 5 درصد عوارش شهرداری هستند.
http://www.cao.ir/Portal/File/ShowFile.aspx?ID=f643c757-50fd-4eba-9089-2c5f391d3384