خرید النگو تصاویر: مقایسه بدهی‌های آمریكا با زمین فوتبال!

تمام جهان در انتظار دوم اوت است. زمانی كه ایالات متحده می تواند بر تعهدات مخارج خود فائق آید. البته در صورتی كه بین كنگره آمریكا و اوباما مصالحه شود. چرا كه این بحران سیاسی، ناشی از اختلاف نظر كنگره و كاخ سفید درباره بدهیهای دولتی است كه این مشكل را بوجود آورده است و در صورت ادامه اختلاف‌ها، نه تنها دولت آمریكا برای فعالیت روزمره و بازپرداخت بدهی ها با بحران مواجه می شود، بلكه ممكن است اقتصاد جهان نیز به خطر بیافتد.گرچه شاید بدهی‌های آمریكا چندان مهم جلوه نكند و در صورتی كه سقف بدهی‌های عمومی آمریكا تا دوم اوت یا یكی دو روز پس از آن افزایش پیدا كند وضعیت نابسامان كنونی اقتصادی در آمریكا تا اندازه ای رو به خوش خیمی خواهد رفت و آمریكا فعلا در وضعیت عدم توان بازپرداخت بدهی‌های خود قرار نخواهد گرفت. اما بد نیست نگاهی به تصاویر زیر بیندازید كه بدهی های آمریكا را با مقیاس 100 دلاری برآورد كرده است. در مقیاس‌های زیر به صورت نمادین از پالت، كانتینر، زمین فوتبال، هواپیمای 747، چند آسمانخراش و حتی مجسمه آزادی استفاده شده است.100 دلار10 هزار دلار1 میلیون دلار100 میلیون دلار1 میلیارد دلار1 تریلیون دلار15 تریلیون دلارو در تصویر پایین، 114،5 تریلیون دلار جمع بدهی های آمریكا را نشان می دهد. بدهی هایی كه دولت آمریكا را برای تامین بودجه، برنامه درمان و اختصاص داروهای تجویزی، تامین اجتماعی، مخارج نظامی و حقوق بازنشستگان دچار مشكل خواهد كرد.منبع: عصرایران