خرید النگو برنامه‌های وزیر پیشنهادی نفت اعلام شد

برنامه‌های “رستم قاسمی” گزینه پیشنهادی رییس جمهور برای تصدی وزارت نفت در ۱۶ محور اصلی اعلام شد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نفت، برنامه‌های قاسمی برای تصدی
مسئولیت وزارت نفت که در قالب 16 محور اصلیاعلام شده به این شرح است:

۱- تحقق عوامل والزامات فرمان مقام معظم رهبری در خصوص جهاد اقتصادی در وزارتنفت

*گسترش اکتشاف نفت و گاز و شناخت کامل منابعکشور

*افزایش ظرفیت تولید متناسب با ذخایر موجود و برخورداری کشور از افزایشقدرت اقتصادی، امنیتی و سیاسی

*گسترش تحقیقات بنیادی و توسعه‌ای و تربیتنیروی انسانی متخصص

*تلاش برای ایجاد مرکز جذب و صدور دانش و خدمات
فنی ومهندسی انرژی در سطح بین‌المللی و ارتقای فناوری در زمینه‌های منابع و
صنایع نفت،گاز و پتروشیمی

*ایجاد سازماندهی قانونمند برای جذب منابع مالی مورد نیازداخلی و خارجی در امر نفت و گاز

*بهره‌برداری از موقعیت منطقه‌ای وجغرافیایی کشور برای خرید و فروش، فرآوری و پالایش و معاوضه و انتقال نفت وگاز

*بهینه‌سازی مصرف و کاهش شدت انرژی

*جایگزینی صادرات فرآورده‌هاینفتی، گاز و پتروشیمی به جای صدور نفت‌خام و گازطبیعی

۲- اتخاذتدابیر و راهکارهای لازم جهت اجرایی نمودن سیاست‌های کلی برنامه پنجم

ابلاغی مقاممعظم رهبری در بخش نفت و گاز

*تحقق رشد مستمر و پرشتاب اقتصادی وارتقاء سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی

*بهبود فضای کسب و کار کشور با تاکید برثبات محیط اقتصاد کلان، فراهم آوردن زیرساخت‌های ارتباطی، اطلاعاتی،

حقوقی، علمی وفناوری مورد نیاز

*تغییر نگاه به نفت و گاز و درآمدهای حاصل از آن، جهتتغییر از منبع تامین بودجه عمومی به “منابع و سرمایه‌های زایندهاقتصادی”

*تحقق سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و الزاماتمربوطه

*سرمایه‌گذاری در استحصال و استخراج گاز و نفت و معادن مشترک باکشورهای همسایه

۳- حرکت در راستای سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلینظام در بخش نفت و گاز

*افزایش سهم و ارتقاء جایگاه صنعت نفت، گازو پتروشیمی در سطح منطقه و جهان

*استفاده بهینه از ذخایر هیدروکربوری کشوربه عنوان پشتوانه و محرک توسعه پایدار اقتصادی کشور

*برقراری تعامل مؤثر وسازنده با کشورهای تولیدکننده و مصرف‌کننده انرژی و ایفای نقش مدیریتی در توزیع وترانزیت انرژی
*افزایش بهره‌وری در حوزه‌های مختلف صنعت نفت در جهت رشدتولید ناخالص داخلی

*مدیریت سبد دارایی و اولویت‌بندی و تخصیص بهینه منابعمالی

*تدوین سند راهبردی دیپلماسی انرژی و همکاری در اجرایآن

۴- ارتقاء جایگاه صنعت نفت و گاز ایران در جهان، اوپک ومنطقه

*حفظ جایگاه ظرفیت دومین تولیدکننده نفت‌خام دراوپک

*دستیابی به جایگاه دوم جهانی در ظرفیت تولید گاز

*دستیابی بهجایگاه اول منطقه به لحاظ ظرفیت پالایشی

۵- توسعه اکتشافات و افزایشتولید صیانت شده نفت

*تلاش در جهت تامین منابع مالی طرح‌هایاکتشافی

*توسعه و گسترش قابلیت‌های مدیریت اکتشاف

*تدوین نقشه راهفعالیت‌های اکتشافی

۶- توسعه میادین مشترکنفتی

*اولویت اکتشاف در مناطق مرزی و میادین مشترک

*توجهویژه به توسعه میدان گازی پارس جنوبی

۷- توسعه صادرات گاز و میعاناتنفتی

*تکمیل مطالعات مخازن زیرزمینی

*اجرای طرح‌هایذخیره‌سازی گاز

*افزایش صادرات گاز از طریق خط لوله به بازارهایبین‌المللی

*جمع‌آوری گازهای همراه

۸- توسعه صنایعپایین‌دستی پتروشیمی برای ایجاد اشتغال پایدار و
بالا بردن ارزش افزوده در این بخشبا همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و با
محوریت بخش خصوصی

*جلبحمایت فنی و مالی دولت از اقدامات و فعالیت‌ها در این زمینه

*توسعه وظرفیت‌سازی در پالایشگاه‌های کوچک

*انتقال مسئولیت حمل سوخت از مراکز پخش بهمراکز عمده مصرف و مصرف‌کنندگان عمده

*ارتقاء فناوری در بخش‌های صنایع حمل ونقل و تجهیزات

۹- جلب سرمایه‌گذار خارجی و تامین منابعمالی

*افزایش بهره‌وری فرآیند جذب و جلب سرمایه، بهبود مدیریتاحتمالی در زنجیره سرمایه‌گذاری

*حمایت، اصلاح و تقویت نهادهای پشتیبانمالی

*بکارگیری و توسعه فرآیندهای نوین مالی، اعتباری

۱۰- دیپلماسی انرژی با محوریت نفت و گاز

*استفاده از موقعیت ویژه ایرانجهت تبدیل شدن به هاب انرژی منطقه

*استفاده از ابزار دیپلماسی برای جذب وجلب منابع مالی

*برقراری تعامل مؤثر و سازنده با کشورهای تولیدکننده ومصرف‌کننده انرژی و ایفای نقش مدیریتی ایران

۱۱- توسعه پژوهش،فناوری و ارتقای ساخت داخل (بومی‌سازی)

*ارتقاء توان تولید کالا وتجهیزات سازندگان داخلی

*تقویت پژوهش و فناوری در صنعت نفت جهتبومی‌سازی

*دستیابی به فناوری‌های پیشرفته

۱۲- سرعت بخشیدن به اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در حوزه نفت

*حمایت ازشکل‌گیری بازارهای رقابتی

*ایجاد ساختارهای مناسب برای ایفای وظایفحاکمیتی

*اهتمام بر تعیین تکلیف شرکت‌های مشمول واگذاری

۱۳- نوسازی و بازسازی تاسیسات و تجهیزات کاربردی صنعت نفت با بهره‌گیری از

توانمندیداخلی و فناوری نوین بومی

۱۴- افزایش ظرفیت پالایشی و بهینه‌سازی سبد سوختکشور در راستای قانون هدفمندی یارانه‌ها

*تسریع در احداثپالایشگاه‌های میعانات گازی

*حمایت و پیگیری برای ایجاد پالایشگاه‌هایخصوصی

*ایجاد ظرفیت ذخیره استراتژیک سوخت

۱۵-استفاده ازنیروی انسانی متعهد، توانمند و متخصص در بدنه صنعتنفت

*عدالت‌محوری در جذب، تداوم خدمت و ارتقاء منابعانسانی

*دانش‌گرایی و شایسته‌سالاری مبتنی بر اخلاق اسلامی در انتصاب وارتقاء مدیران

*ارزیابی عملکرد شاغلین بر مبنای استانداردهایحرفه‌ای

*ایجاد زمینه رشد معنوی نیروی انسانی و ارتقاء سطح دانش و تخصصمهارت‌های آنها

۱۶-افزایش توان حفاری کشور

*تامیندکل‌های حفاری به ویژه در بخش دریایی برای توسعه میدان پارس جنوبی

*حمایت ازبخش خصوصی جهت ساخت داخلی دکل‌های حفاری خشکی و دریایی