خرید النگو بازنشستگي مديران حرفه‌اي با ارائه پايان‌نامه

معاون نوسازي و تحول اداري معاونت توسعه‌ مديريت و سرمايه‌ انساني رييس‌جمهور اعلام كرد كه به زودي مديران حرفه‌اي موظف می شوند براي بازنشستگي، پايان‌نامه تدوین کنند.به گزارش «دنیای اقتصاد»، احمد بزرگيان در گفت‌وگو با «ايسنا» با بيان اينكه اين موضوع به زودي طي بخشنامه‌اي به سازمان‌هاي دولتي ابلاغ خواهد شد، در تشريح موضوع پايان‌نامه بازنشستگي مديران حرفه‌اي گفت: متاسفانه هم‌اكنون با بازنشسته‌شدن مديران تجربيات آنها نيز بايگاني مي‌شود، اين درحالي است كه دنيا مبنا را بر استفاده از تجربيات مديران اجرايي گذاشته است. وي با بيان اينكه در اين طرح مديران حرفه‌اي تجربيات خود را به صورت مكتوب مستند‌سازي مي‌كنند، گفت: اين اقدام مي‌تواند توسط خود آنها يا به قلم يك نويسنده از زبان مدير انجام شود. بزرگيان با بيان اينكه هم‌اكنون در سطح رياست‌جمهوري تجربيات روساي‌جمهور پيشين كشور از سوي يك مركز به صورت مدون تنظيم شده و مي‌شود، گفت: در سطح وزرا نيز برخي خودشان تجربيات و اقداماتشان را تدوين كرده‌اند، اما اين كار بايد به صورت سيستمي انجام شود.وی با اشاره به شرايط ويژه و اتفاقاتي كه نظام جمهوري اسلامي ايران طي 30 سال گذشته تجربه كرده و بحران‌هايي كه كشور با آن مواجه شده است، گفت: برخي از اين اتفاقات به گونه‌اي بوده كه مي‌توانسته يك نظام را از پا در بياورد. در حالي كه كشور ما با اتكا به مديران توانمند خود همه آنها را به خوبي از سر گذرانده است، بنابراين استفاده‌نكردن از اين تجربيات مي‌تواند به ضرر ما باشد.وی با تاكيد بر اينكه مديران دستگاه‌هاي مختلف، كارخانه‌ها، سازمان‌ها، استانداران و معاونان آنها از جمله كساني هستند كه براساس اين بخشنامه به تدوين تجربيات خود در قالب يك پايان‌نامه ملزم خواهند شد، افزود: در حال حاضر دانشگاه‌ها مديريتي را تدريس مي‌كنند كه مبتني بر علوم نظري است و برخي از اطلاعات آنها شايد به 100 سال قبل باز مي‌گردد، اين درحالي است كه تجربه مبتني بر واقعيت‌ها است و تدوين تجربيات مديران حرفه‌اي اين امكان را فراهم مي‌كند كه حتي تا پنج سال يك بار، علوم مديريت دانشگاه‌ها نوسازي شود.وي با بيان اينكه به زودي تدوين پايان‌نامه بازنشستگي براي مديران حرفه‌اي الزامي مي‌شود، گفت: بر اين اساس مديران موظف مي‌شوند كه تجربيات خود را مدون كنند. همچنين دولت امكاناتي در اختيار آنها قرار مي‌دهد كه اين پايان‌نامه را تدوين كنند و آن را در اختيار دستگاه مديريتي خود قرار دهند.