خرید النگو اظهارات جنجالی رئيس جمهور ارمنستان

سخنگوي وزارت خارجه آذربايجان، سخنان سرژ سارکسيان، رئيس جمهور ارمنستان را “شرم آور” خواند.به گزارش ايسنا، الخان پلوخوف افزود: کسي که دستهايش به خون آلوده و داراي بيشترين آمار جرم است و به خاطر منافع شخصي خود، ارمنستان را به بن بست رسانده و هم از لحاظ سياسي و هم از نظر اقتصادي در مورد مشکلات ملت خود هيچ نگران نيست، بايد به خود از يک جنبه ديگر بنگرد.رئيس جمهور ارمنستان در مصاحبه مطبوعاتي مشترکي با برونيسلاو کوماروفسکي، رئيس جمهور لهستان که در ارمنستان به سر مي‌برد در پاسخ به سوالي که آيا انتظار مي رود در آينده ارمنستان غربي به همراه کوه آرارات به اين کشور ضميمه شود، گفت: تمام اين موارد بستگي به جوانان ارمني دارد، فکر مي‌کنم نسل من مسئوليت‌هايي را که در برابرش گذاشته شده بود انجام داده، در دهه نود بخشي از وطن ما يعني قره باغ را که ضرورت دفاع در برابر دشمن وجود داشت حفظ کرديم، ما توانستيم اين کار را انجام دهيم.رئيس جمهور لهستان نيز گفت: بايد دو اصل يعني تماميت ارضي و حق تعيين سرنوشت ملل رعايت شود.در پي اظهارات رئيس جمهور ارمنستان، وزارت امور خارجه ترکيه اين سخنان را به عنوان “دعوت به اشغال غرب ترکيه” ارزيابي کرد.در بيانيه منتشر وزارت امور خارجه ترکيه آمده است: اين سخنان خط مشي بسيار بي مسئولانه است که جوانان را دعوت به چنين اموري مي‌کنند که مي‌تواند باعث دشمني و انزجار ميان ملتها شود.همچنين رجب طيب اردوغان، نخست وزير ترکيه، رئيس جمهور ارمنستان را به توطئه براي تحريک جوانان متهم کرد.وي گفت:کاشتن بذر کينه و نفرت در ميان نسلهاي بعدي شايسته شخصيت دولتي و رييس جمهور ارمنستان نيست. سرکيسيان اشتباه بزرگي را مرتکب شده و بايد اشتباهش را اصلاح نموده و معدرت خواهي کند.