خرید النگو ادیانی‌راد: باید جلوی تاراج آثار تاریخی گرفته شود

نماینده قائمشهر در موافقت با دو فوریت طرح تهیه شناسه
رسمی برای اشیای عتیقه و آثار فرهنگی آن را نشان دهنده عزم مجلس برای
مقابله با حراج آثار فرهنگی دانست.

به گزارش خانه ملت، “سیدعلی
ادیانی‌راد” در جلسه علنی امروز ـ یکشنبه ۹ مردادماه ـ مجلس شورای اسلامی
با لازم دانستن اصل فوریت برای طرح تهیه شناسه رسمی برای اشیاء عتیقه و
میراث فرهنگی، گفت: مجموعه آثار فرهنگی و تاریخی نماد هویت ملی و فرهنگ کهن
و غنی ما و مجموعه مباحث دینی، اعتقادی و مذهبی ما است و هر کدام از آنها
بخشی از تاریخ ارزشمند ملت ایران در حوزه آثار ملی و هم در قلمرو آثار
مذهبی است.

نماینده مردم قائم شهر، سوادکوه و جویبار در مجلس با نگران کننده توصیف
کردن گزارش‌های دستگاه‌های مرتبط با قاچاق آثار ملی، فرهنگی و تاریخی از
مرزها، تاکید کرد: باید هر چه سریع‎تر جلوی این کار گرفته شود.

وی با بیان این که چه چیزی مهم تر از ثبت و شناسه دار کردن هویت فرهنگی
کشوراست، تصریح کرد: باید جلوی تاراج و به حراج گذاشته شدن آثار تاریخی،
فرهنگی، علمی، نسخ خطی و… و هر آنچه نماد هویت ملی و دینی ملت ایران است
گرفته شود.

عضو کمیسیون انرژی مجلس خواستار رای نمایندگان به دو فوریت طرح تهیه شناسه
رسمی برای اشیاء عتیقه و میراث فرهنگی شد و گفت: تصویب قید دو فوریت،
نشانگر تاکید مجلس خواهد بود برای مقابله با کسانی که عزم خود را برای
تاراج هویت تاریخی، فرهنگی و دینی ما جزم کرده اند.