خرید النگو اتهام تازه كويت علیه ايران

كويت تايمز به نقل از يك مقام آگاه وزارت نفت كويت مدعي شد متخصصان زمين شناسي ايران در آبهاي سر زميني كويت اقدام به فعاليت هاي زمين شناسي با هدف شناسايي ذخاير نفت و گاز كرده اند.به گزارش فارس، كويت تايمز به نقل از اين مقام كويتي كه نامش را فاش نكرد نوشت ايران در محدوده ميدان هاي الدوره و لوءلوء فعاليت هاي زمين شناسي و اسكن انجام داده است.وي در ادامه ادعاي خود افزود: مقامهاي دولت كويت از ورود كارشناسان و متخصصان ايراني به آبهاي اين كشور آگاهي و اطلاع كامل دارند. اين مساله هر ماه يك بار انجام مي شود. اسكن‌هاي زمين شناسي با هدف شناسايي ذخاير نفتي انجام مي شود .وي افزود: ورود كارشناسان ايراني به آبهاي سرزميني كويت نقض آشكار حاكميت كويت بر آبهاي منطقه اي و سرزميني اين كشور است.اين شخص در عين حال گفت ايران با اطلاعات بدست آورده از سوي كارشناسان خود در جريان اين تحقيقات مي تواند دولت كويت را تحت فشار بيشتري قرار دهد تا مشترك بودن برخي ميادين نفت و گاز خود با ايران را بپذيرد.ميدان گازي آرش كه در كويت الدوره خوانده مي شود يك ميدان بزرگ مشترك ميان دو طرف است كه دو كشور تاكنون به توافقي براي بهره برداري مشترك از آن دست نيافته اند.