خرید النگو 15 سال زندان مجازات نوجوان گروگانگير

جام جم: پسر 16 ساله كه به انگيزه سرقت از يك زوج، آنها را به گروگان گرفته بود، در شعبه 134 مجتمع قضايي شهيد قدوسي مشهد محاكمه و به 15 سال زندان، پرداخت ديه و 124 ضربه شلاق محكوم شد.متهم پرونده پسري 16 ساله است كه چندي پيش در پي سرقت اموال يك زوج در يكي از مهمانپذيرهاي مشهد و گروگانگيري قصد فرار داشت كه با هوشياري مردم دستگير و زن گروگان نجات يافت.با اعتراف متهم، وي با قرار قانوني روانه كانون اصلاح و تربيت شد و پرونده قضايي‌اش با صدور كيفرخواست به شعبه 143 مجتمع قضايي شهيدقدوسي مشهد ارسال شد.چند روز پيش متهم 16 ساله در اين شعبه محاكمه شد.اعتراف متهم در دادگاهمتهم در اظهاراتش به قاضي دادگاه گفت: در يكي از شهرهاي اصفهان زندگي مي‌كردم. پس از مدتي ميان من و خانواده‌ام اختلاف پيش آمد و با برداشتن مبلغي پول و مدرك هويتي‌ام براي سفري چندروزه از شهرمان خارج و به مشهد آمدم.متهم اضافه كرد: چند روزي در يك مهمانپذير بودم تا اين كه متوجه شدم يك زوج جوان اتاق كناري‌ام را اجاره كرده‌اند. پول‌هايم تمام شده بود و بايد مهمانپذير را ترك مي‌كردم. با زير نظر گرفتن رفت و آمد آن زوج متوجه شدم آنها مقادير قابل توجهي پول به همراه دارند.سرقت تا گروگانگيريمتهم نوجوان با اشاره به سرقت و اقدام به گروگانگيري اين زوج گفت: نقشه سرقت از آنها را طراحي كرده و با خريد يك سلاح قلابي و باتوم مقابل در اتاق آنها رفته تا نقشه‌ام را عملي كنم. وقتي در زدم، آنها به گمان اين كه يكي از خدمه‌هاي مهمانپذير هستم، در را باز كردند. در همين موقع بلافاصله به درون اتاق رفتم.متهم اضافه كرد: سلاح را به سمت مرد جوان گرفته و طنابي كه همراه داشتم را به سمت همسرش انداختم، تا دست و پاي شوهرش را ببندد.وي افزود : آن دو شوكه شده و فقط فرياد مي‌زدند. در همين موقع با سلاح ضربه محكمي به سر مرد جوان زدم كه بي‌هوش شد بعد با طناب دست و پاي او را بستم و 430 هزار تومان پول و كارت اعتباري همراهش را دزديدم.متهم ادامه داد: كاركنان و ديگر مسافران مهمانپذير با شنيدن صداي كمك‌خواهي آن دو مقابل اتاقشان تجمع كرده بودند و من هم راهي براي فرار نداشتم. بنابراين سلاح را روي شقيقه زن جوان گذاشتم و با باز كردن در اتاق به همراه وي از اتاق بيرون آمديم و از حاضران در محل خواستم فاصله بگيرند، در غير اين صورت گروگان را ‌خواهم كشت. به اين ترتيب 2 نفري از مهمانپذير خارج شديم. در كوچه بعدي مردمي كه در تعقيبمان بودند به من حمله كردند و با خلع سلاح كردن من، زن گروگان را نجات داده و من دستگير شدم.با اعتراف متهم نوجوان و پس از اخذ آخرين دفاع، وي با قرار قانوني روانه كانون اصلاح و ترتيب شد و قاضي دادگاه شعبه 1347 مجتمع قضايي شهيد قدوسي مشهد، متهم را به اتهام زورگيري، سرقت مقرون به آزار و ايراد صدمه به زوج جوان به تحمل 74 ضربه شلاق، 10 سال حبس و پرداخت ديه و در ارتباط با آدم‌ربايي به تحمل 50 ضربه شلاق و 5 سال حبس محكوم كرد.