خرید النگو گرفتاري هاي كشور به دليل حذف افراد توانمند است

عضو فراكسيون اقليت مجلس شوراي اسلامي، با انتقاد از برخي سياست هاي مسئولين در قبال افراد مفيد و دلسوزان نظام براي كشور، گفت: وقتي انسان‌هاي متعهد و توانمند را از جامعه حذف كنيم، باعث مي شود كساني كه به دشمنان وابسته هستند به كارهايي مثل ترور نخبگان دست بزنند.به گزارش ایلنا، مسعود پزشكيان با طرح اين سوال كه چرا از ظرفيت‌هاي داخل كشور به خوبي استفاده نمي‌شود؟ تصريح كرد: متاسفانه در برخي مديريت‌ها و پست‌هاي مديريتي از افرادي در كشور استفاده مي‌شود كه نمي‌توانند استقلال، بزرگي و توان كشور را ببينند و اين مساله بسيار ضربه زننده است.نماينده تبريز در مجلس ادامه داد: گرفتاري‌هاي امروز كشور به خاطر فقدان كساني است كه اگر حضور داشتند قطعا در شرايط فعلي نبوديم.اين نماينده اصلاح‌طلب مجلس هشتم، با انتقاد از برخي مديريت‌هاي ناصحيح در كشور يادآور شد: وقتي ما انسان‌هاي متعهد و توانمند را از جامعه حذف كنيم، باعث مي شود كساني كه به دشمنان وابسته هستند به كارهايي مثل ترور نخبگان دست بزنند، بنابراين نبايد كساني كه نسبت به كشور احساس مسئوليت دارند را آزرده خاطر كنيم.وي با تاكيد بر اينكه براي حفاظت از شخصيت‌هاي موثر كشور، بايد راهكارهاي علمي و منطقي پيدا كنيم، خاطرنشان كرد: متاسفانه ما در يك مسير مشخص شده‌ علمي حركت نمي كنيم و همه چيز غيرقابل پيش بيني شده است، بايد توجه داشت كه در حركت هاي علمي و منطقي، نوسان ها به سمت صفر ميل ميكند.اين عضو كميسيون بهداشت در مجلس ادامه داد: وقتي روزي درباره يك نفر اعلام مي كنيم كه مشابه آن حتي در دنيا هم پيدا نشده و روزي ديگر مي گوييم او منحرف است، نشان از وجود خطاهاي بي‌شمار در كار ما دارد كه بايد اصلاح شود. اگر مي خواهيم كشور را درست كنيم، بايد حركت ما مديريت شده باشد و اين مديريت براساس علم باشد و علم يعني نوسان كمتر كه شخصا معتقدم نشاني از حركت به اين سمت ديده نمي شود.