خرید النگو وضعيت طلبه ناهي از منكر رو به بهبودي است

وزير بهداشت بعد از عيادت از طلبه ناهي از منكر گفت: وضع سلامت اين طلبه به سرعت رو به بهبود است و از نظر تكلم و حركت اندام‌ها بسيار نسبت به قبل بهتر شده و حتي ديروز راه رفته است.مرضيه وحيد دستجردي بعد از عيادت از علي خليلي طلبه جوان ناهي از منكر در گفت‌وگو بافارس افزود: در بازديدي كه از اين طلبه جوان داشتم وضعيت جسماني او نسبت به گذشته اصلاً باور كردني نبود و طبق نظر پزشكان ايشان بهبودي مناسبي پيدا كرده است.وي گفت: تمام علائم و مشكلاتش از نظر تكلم، حركات اندام‌ها نسبت به وضعيت قبل بهتر شده است و ديروز با كمك پزشكان راه رفته است و حتي با آنها دست نيز داده است.وزير بهداشت اضافه كرد: اميدوارم با فيزيوتراپي و پيگير‌ي‌ها و مراقبت‌هاي پزشكي بهبودي كامل پيدا كند.وحيد دستجردي درباره اورژانس بيمارستان‌هايي كه اين طلبه جوان ناهي از منكر را پذيرش نكردند اظهار داشت: همراهان اين بيمار با بيمارستان‌هاي مختلفي چه از طريق خود بيمارستان اول و پزشكان معالجي كه بالاي سر بيمار بودند و چه از طريق تماس تلفني همراهان با بيمارستانها اقداماتي انجام شده، همچنين با ستاد مديريت بيماران دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي نيز تماس گرفتند كه موضوع در حال پيگيري است.وي ادامه داد: اما بيمارستان‌هايي كه از طريق موتور به آنجا مراجعه كرده‌ بودند طبق ضوابط وزارت بهداشت نمي توانستند پذيرش رسمي داشته باشند و از نظر ما عدم پذيرش محسوب نمي‌شود همچنين تلفن‌هايي كه از طريق 118 به همراهان بيماران داده شده و روي پيامگير بيمارستان بوده است تلفن‌هاي پذيرش بيمارستان نبوده‌اند.وزير بهداشت اضافه كرد: آن چيزي كه مهم است اين است كه پاسخگويي بيمارستان‌ها و اورژانس‌ بيمارستان‌ها پاسخگوي نابساماني بوده است كه بايد اصلاح شود هم‌اكنون خوشبختانه سند ارتقا و ساماندهي بيمارستان‌ها از حدود يكسال پيش به بيمارستان‌ها فرستاده شده است.وي گفت: دستورالعمل دانشگاه‌هاي علوم پزشكي اين بوده است كه مسئوليت ارتقاي اورژانس‌ها با خود دانشگاه‌هاست و بايد دستورالعمل ارتقا و ساماندهي بيمارستان‌ها را انجام و اجرايي كنند و به اميد خدا وضعيت اورژانس بيمارستان‌ها بهبود پيدا مي‌كند.وي گفت: يك هيئت چند نفره نيز به عنوان بازرس ويژه خودم( وزير بهداشت) براي بازديد از بيمارستان‌ها فرستاده‌ام كه ابتدا بيمارستان‌هاي تهران و سپس از بيمارستان‌هاي شهرستان‌ها بازديد مي‌كنند تا اشكالات اين بيمارستان‌ها برطرف مي‌شود.وزير بهداشت بيان كرد: ما آنچه را كه در اورژانس بيمارستان‌ها مي‌بينيم در ارزشيابي آنها لحاظ مي‌كنيم و اين ارزشيابي‌ها در معاونت درمان وزارت بهداشت انجام خواهد شد.وحيد دستجردي گفت: در گذشته رويه اين بود كه بيمارستان‌ها ارزشيابي خودشان را خود انجام دهند ولي درجه و ارزش‌گذاري آنها با معاونت درمان وزارت بهداشت است.بيماران اورژانسي تحت هر شرايطي بايد در بيمارستان پذيرش شوندوحيد دستجردي ادامه داد: ما هيچ شوخي با بيمارستان‌ها و دانشگاه‌ها نداريم و بيمار اورژانسي حتماً بايد مورد پذيرش قرار گيرد. هيچ بيمارستاني نمي‌تواند بيمار را پذيرش نكند مسئوليت پذيرش و مسئوليت اداره بيمار در اورژانس بيمارستان‌ها به عهده متخصص مقيم موجود در اورژانس بيمارستان است.وزير بهداشت اضافه كرد: بيمارستان‌هايي مانند شهداي تجريش و طالقاني از بيمارستان‌هاي بزرگ و جنرال(عمومي) هستند در بيمارستان‌هاي بزرگ متخصص طب اورژانس بايد وجود داشته باشد و متخصص طب اورژانس مقيم بايد بيمار را پذيرش بكند و مسئوليت پذيرش نيز بر عهده آنهاست و همه دستياراني(رزيدنتهايي) كه در اورژانس هستند بايد از متخصص مقيم در اورژانس كه از دانشگاه و رئيس بيمارستان حكم دارد تبعيت كامل داشته باشد.وي افزود: بيمارستان‌هايي كه تك بخشي هستند نيز نياز به متخصص غير طب اورژانس دارند و بايد مسئوليت پذيرش بيمار را نيز داشته باشد. به دانشگاه‌ها ظرف يك سال گذشته ابلاغ شده است بايد بيمارستان‌ها بيماران اورژانسي را تحت هر شرايطي پذيرش بكنند.وزير بهداشت گفت: در مورد طلبه جوان تماس با دستياران گرفته شده بود و دستيار عدم پذيرش را اعلام كرده بود. ستاد هدايت بيمار دانشگاه علوم پزشكي نيز وظيفه خودش را انجام نداده است كه تخلفي بوده است كه انجام داده است.وي گفت: ساماندهي اورژانس بيمارستان‌ها از اهميت زيادي برخوردار است. همه بيماران اورژانسي بايد پذيرش شوند و هيچ بيمارستاني نمي‌تواند و حق ندارد بيماري را پذيرش نكند و اگر بيمارستاني امكانات لازم را براي درمان بيمار نداشته باشد خود بيمارستان بايد بيمار را به جاي ديگر انتقال دهد.