خرید النگو مصباحي‌‌مقدم و قادري عضو هيئت امناي صندوق توسعه ملي شدند

وكلاي ملت با 140 و 126 راي حجت‌الاسلام مصباحي مقدم و جعفر قادري را به عنوان نمايندگان مجلس در هيئت امناي صندوق توسعه ملي انتخاب كردند.به گزارش فارس، حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحي‌مقدم، جعفر قادري، پيمان فروزش، محمد‌قسيم عثماني و سيد‌حسين حسيني صبح امروز يكشنبه براي عضويت در هيئت امناي صندوق توسعه ملي كانديدا شدند تا وكلاي ملت دو نفر از ميان آنها را براي عضويت در هيئت امنا انتخاب كنند.بر پايه اين گزارش در اين رأي‌گيري، حجت‌الاسلام مصباحي‌مقدم و جعفر قادري به ترتيب با 140 و 126 رأي به‌عنوان نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در هيئت امناي صندوق توسعه ملي انتخاب شدند.پيمان فروزش، محمد‌قسيم عثماني و سيد‌حسين حسيني نيز به ترتيب با 57، 32 و 19 راي از عضويت در هيئت امناي صندوق توسعه ملي باز ماندند.