خرید النگو مذاكرت اقتصادي دو سودان نهايي مي شود

سودان جنوبی روز شنبه اعلام کرد با دولت سودان درباره نهایی کردن مذاکرات در مورد مسائل مهم ازجمله نفت ، پول رایج و مرزها تا پایان ماه سپتامبر به توافق رسیده است .
این توافق پس از نخستین دور مذاکرات بین دو طرف از زمان استقلال جنوب سودان و تبدیل شدن آن به یک کشور مستقل صورت گرفت . به گزارش خبرگزاری فرانسه از جوبا ، پاگان آموم مذاکره کننده ارشد سودان جنوبی در مصاحبه با خبرنگاران در جوبا گفت : ما موافقت کرده ایم تا سی ام سپتامبر به موافقتنامه ای نهایی در خصوص روابط اقتصادی بین دو کشور دست یابیم .
وی پس از بازگشت از آدیس آبابا پایتخت اتیوپی افزود این موافقتنامه دربرگیرنده مسائل مربوط به نفت و پول رایج خواهد بود . این دو مسئله باعث شده بود تا آموم درباره یک جنگ اقتصادی با شمال هشدار دهد .