خرید النگو عضویت یک مقام بانک مرکزی در بانک خصوصی!

عضویت یک مقام مسئول در بانک مرکزی در هیئت مدیره یک بانک خصوصی جنجال ساز شد.به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی در حالی برای بانکهای کشور به ویژه در بخش نظارتی قوانین مختلفی را وضع و سخت گیری هایی را اعمال می کند که برخی از مدیران بخش بازرسی این بانک از قوانین بانکی تخلف می کنند.یکی از مدیران بخش بازرسی بانک مرکزی که به عضویت هیئت مدیره یک بانک خصوصی تازه تاسیس درآمده بود، با منع بانک مرکزی از این امر، از ترکیب هیئت مدیره این بانک خارج شد.یکی از مدیران ارشد بانک مرکزی در گفتگو با مهر اعلام کرد: یکی از مدیران بخش بازرسی بانک مرکزی از اینکه به عنوان هیئت مدیره یک بانک فعالیت کند، از سوی بانک مرکزی منع شده است.براساس قوانین بانکی کشور، مدیران بانک مرکزی اجازه فعالیت در سایر بانکهای کشور به ویژه در بخش مدیریت و هیئت مدیره را ندارند و این امر بر خلاف قوانین بانکی کشور است.