خرید النگو راه آهن ایران به 34 کیلومتری بصره رسید

معاون وزیر راه و شهر سازی گفت: با بهره برداری از خط آهن بندرخرمشهر به شلمچه، راه آهن ایران به 34 کیلومتری بصره در کشور عراق رسید.
به گزارش خبرنگار مهر، احمد صادقی پیش از ظهر شنبه در مراسم افتتاح خط آهن خرمشهر به شلمچه اظهار داشت: یکی از اولویتهای وزارت راه و شهرسازی توسعه خطوط ریلی است زیرا اینگونه خطوط صرفه و سود اقتصای فراوانی به همراه دارند.
وی افزود: با توجه به اینکه ظرفیت توسعه راه های کشور اشباع شده دولت و وزارت راه و شهرسازی به دنبال ایجاد ظرفیتهای جدیدی هستند که بهترین ظرفیت در این خصوص توسعه راه آهن در کشور است.
صادقی با اشاره به اینکه طول راه آهن بندر خرمشهر به شلمچه 17 کیلومتر است، تصریح کرد: این طرح در سال 1385 آغاز و امروز با افتتاح آن، تلاشهای صورت گرفته به ثمر نشست.
معاون وزیر راه و شهرسازی عنوان کرد: سرعت سیر در این مسیر 160 کیلومتر است و حداکثر شیب آن سه در هزار متر است که با احداث این خط به کشور ایران به 34 کیلومتری بندر مهم و استراتژیک بصره عراق می رسد.
مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل، یکی دیگر از مزایای این خط راه آهن را اتصال ایران به بندر مهم و حیاتی لازقیه در کشور سوریه دانست و گفت: با اتصال به این بندر مهم عربی، می توان به دریای مدریترانه و کشورهای آن حوزه از طریق قطار متصل شد.
صادقی گفت: با این خط می توان در افق بلندتر به کشورهای کویت و عربستان نیز از طریق راه آهن متصل شد که این کار رونق فراوانی برای منطقه آبادان و خرمشهر به همراه دارد.
وی عنوان کرد: این خط آهن با اعتبار 34 میلیارد تومان احداث شده و در آن امکان جابه جایی یک میلیون مسافر و 15 میلیون تن بار پیش بینی شده است.
در این مراسم علی نیکزاد وزیر راه و شهرسازی نیز حضور داشت.